Zorgen om het klimaat

Wat is uw advies aan de generaties na ons?

Klimaat, klimaat, klimaat…. Het is een hot topic in de politiek. En dus ook voor ons. Het debat erover beweegt zich tussen twee uitersten: van grote paniek en een schreeuw om direct draconische maatregelen om de opwarming van de aarde te stoppen tot ‘ontkenners’, mensen die zeggen dat het niet zo’n vaart zal lopen en dat wij mensen weinig kunnen doen.
Hoe dan ook: de komende decennia zullen we hoogstwaarschijnlijk allemaal te maken krijgen met nog meer maatregelen om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot wordt gereduceerd, wat de opwarming van het klimaat zou verminderen.

Ons ouderen wordt door onze levenservaring enige wijsheid toegedicht. Kunnen wij het goede voorbeeld geven en de generaties na ons helpen en van advies voorzien? Vandaar drie stellingen:

1. Bent u van mening dat maatregelen die in Nederland worden voorgesteld (onder andere van het gas af, energie en water duurder maken, belasting op vliegen, gebruik van warmtepompen, minder vlees eten) goed zijn of te streng zijn en u alleen maar geld kosten?

2. Wij ouderen zijn al vaak bezig onze woonomgeving aan te passen zodat we langer thuis kunnen wonen. Overweegt u ook om rond uw huis maatregelen te treffen zodat uw huis energiezuiniger wordt? Zo ja, welke maatregelen overweegt u te nemen? Zo nee: waarom niet?

3. Welke raad geeft u de jongere generaties mee wat betreft klimaatvriendelijk leven?

 

U kunt reageren op redactie@zilverschild.nl Wij zijn heel benieuwd naar uw mening hierover.

 

Terug naar nieuwsbrief