Robots die operaties uitvoeren, die steunkousen aantrekken en robots die zelfs contact met ons maken. Vooral in de zorg zal het gebruik van robots fors moeten toenemen om gebrek aan zorgpersoneel te kunnen opvangen. 

Nederland moet tot 2025 zeker 100 miljoen investeren in robotica. De verwachte impact van robotica is op de zorgsector het grootst, dus ook de benodigde investeringen. Dat zijn conclusies van het rapport ‘Kansen voor Nederlandse robotica – Samen investeren in toepassingsgerichte R&D’, opgesteld door 18 toonaangevende industriële spelers en wetenschapsinstellingen zoals Philips, Demcon, TNO en zes Nederlandse universiteiten.

Medische robots worden nu ingezet voor bijvoorbeeld minimaal-invasieve behandelingen, endoscopieën en micromanipulatie. In het rapport wordt voorspeld dat het aantal toepassingen de komende jaren fors zal toenemen, met name op het gebied van ziekenhuislogistiek en revalidatiezorg.

Verpleegkundige krijgt meer tijd

De zorg kan niet meer zonder robotica omdat er steeds minder personeel voor de zorg beschikbaar is en we tegelijkertijd steeds ouder worden. Daardoor groeit de groep hulpbehoeftigen. Willem Eindhoven, directeur High Tech NL: “Dus moeten we gaan kijken welke taken mensen nog moeten uitvoeren. Denk aan het aantrekken van steunkousen. Dat kan een robot heel goed doen, waardoor een verpleegkundige tijd over heeft om met een patiënt te praten.” Dat sluit de noodzaak van de ontwikkeling van sociobots niet uit, om bij te dragen aan de sociale inclusie van ouderen, gehandicapten en andere mensen die aan huis gebonden zijn.

Welke robots?

In het rapport wordt vooral naar de wensen en mogelijkheden gekeken die er over zo’n tien jaar zijn. Willem Endhoven: “Nu willen we in contact komen met gebruikers – bijvoorbeeld artsen en verpleegkundigen – om te kijken op welke gebieden we moeten ontwikkelen.” Het rapport benoemt zes technologische vraagstukken: systeemontwikkeling, mens-robot-interactie, mechatronica, perceptie, navigatie en cognitie en leren. In de zorg zijn vooral thema’s op het gebied van mens-robot-interactie relevant, maar ook cognitie – denk aan het herkennen van gezichtsuitdrukkingen of het inspelen op wensen en gewoontes. Maar Endhoven wijst ook op de chirurgische robots, waarbij precisie en bestuurbaarheid belangrijk zijn. Daar spelen vragen op het gebied van mechatronica.

Bron: Skipr