De technologische ontwikkeling op het gebied van medische zorg gaat heel hard. Zo heeft VitaK, een spin-off van de Universiteit Maastricht, een nieuw draagbaar medisch apparaat ontwikkeld waarmee de elasticiteit van bloedvaten thuis kan worden gemeten. Het apparaat is vooral bedoeld voor meting bij patiënten met bestaande hart- en vaatziekten, maar ook voor groepen met een hoog risico op vaatverstijving, zoals ouderen, diabetici en nierpatiënten.
Tot nu kan de elasticiteit van bloedvaten alleen worden gemeten met grote apparatuur in ziekenhuizen.

Bloedprikken niet nodig

Met deze zogeheten StiffnoGraph kunnen zorgverleners zonder bloedprikken de kwaliteit van de grote bloedvaten meten en de verstijving van de slagaderen in kaart brengen. Op basis van de uitslag en het medisch dossier van de patiënt kan de zorgverlener de nodige medische stappen ondernemen en gerichte voedingsadviezen geven.

Vaatverstijving is het resultaat van verkalking, afbraak van elastine en veranderingen in de gladde spiercellen van de vaatwand. Belangrijkste risicofactoren voor verlies van vaatelasticiteit en de daarmee samenhangende sterfte aan hart- en vaatziekten zijn leeftijd, roken en een lage vitamine K inname, aldus Cees Vermeer, wetenschappelijk directeur van VitaK.

Binnen zes tot acht weken zal het apparaat beschikbaar komen voor onder meer huisartsen.