De bereidheid om voor elkaar te zorgen is groot. Nederland telt dan ook zo’n 5 miljoen mantelzorgers. Maar mantelzorg kost ook geld en dat roept vragen op. We zetten 9 veelgestelde vragen (en antwoorden) overzichtelijk op een rij.

Mijn vrouw ligt al maanden in een revalidatiecentrum. Kan ik de reiskosten om haar te bezoeken vergoed krijgen?

In bepaalde gevallen zijn de reiskosten voor ziekenbezoek aftrekbaar van de belasting. Dit is ook het geval als u en de zieke samen een huishouden vormen en de zieke langer dan een maand wordt verpleegd. De vergoeding bedraagt € 0,19 per kilometer als u met de auto reist. Voor reizen met het openbaar vervoer of met de taxi gelden de werkelijk gemaakte kosten.

Ik overweeg bij mijn dochter in te trekken, zodat het voor haar een minder grote belasting is om mantelzorg te verlenen. Heeft dat gevolgen voor mijn AOW en pensioen?

Samenwonen kan een negatieve invloed hebben op uitkeringen, toeslagen of eigen bijdrage. Gaat u samenwonen omdat u intensieve zorg nodig heeft, dan gelden er speciale regelingen. De AOW wordt in principe niet gekort, omdat u bij uw eigen dochter gaat wonen. Meer hierover leest u op de website van de Sociale Verzekeringsbank. Neem in ieder geval altijd contact op met de Sociale Verzekeringsbank als er iets in uw situatie wijzigt. Er kunnen wel gevolgen zijn voor het pensioen. Neem hierover contact op met uw pensioenaanbieder.

Mijn zoon wil een mantelzorgwoning in zijn tuin zetten voor mij. Kan hij daar subsidie voor krijgen?

De gemeente geeft geen subsidie op de bouw van een mantelzorgwoning. Zijn er in de mantelzorgwoning specifieke aanpassingen nodig waarin een standaardoplossing niet voorziet, dan komt u zoon wellicht in aanmerking voor een vergoeding uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uw zoon kan hiernaar informeren bij het Wmo-loket.

Als mijn dochter minder gaat werken om voor mij te zorgen, kan ze dan een vergoeding krijgen voor het wegvallen van inkomen?

Een werkende mantelzorger kan gebruikmaken van verschillende verlofregelingen. Iedere werknemer heeft hier namelijk recht op, omdat het wettelijke regelingen zijn. Wel kunnen er in de cao afwijkende afspraken of voorwaarden staan. In dat geval gaat de cao boven de wettelijke regeling, ook als de cao nadeliger is. Wellicht kan uw dochter ook in aanmerking komen voor een vergoeding uit het persoonsgebonden budget (pgb). Dan moet de zorg die zij verleent, bedoeld zijn voor het pgb.

 

Onderstaande vragen heeft u ook kunnen lezen in Rond uw Zorg en Welzijn

Hoe kom ik in aanmerking voor een mantelzorgcomplimentje?

Gemeentes waarderen de inzet van mantelzorgers en laten dit jaarlijks blijken via mantelzorgwaardering, oftewel het mantelzorgcomplimentje. Iedere gemeente vult dat op zijn eigen manier in: de ene gemeente geeft jaarlijks een geldbedrag, de andere gemeente kiest voor een kortingspas of een groepsactiviteit. U vraagt de mantelzorgwaardering aan bij het Wmo-loket van de gemeente waar degene voor wie u zorgt woont.

Ik ben mantelzorger voor een vriendin. Kan ik daar een vergoeding voor krijgen?

Er bestaat geen algemene vergoeding voor mantelzorgers. Toch kunt u sommige kosten vergoed krijgen (zie ook andere vragen en antwoorden op deze pagina). Met een persoongebonden budget (pgb) kunnen mensen die zorg nodig hebben zelf zorg inkopen. Verleent u zorg waarvoor het pgb bedoeld is, dan kunt u een vergoeding krijgen. De pgb-houder moet hiervoor wel een contract met u afsluiten. Het is verstandig hiervoor een modelovereenkomst van de Sociale Verzekeringsbank te gebruiken.

Ik maak veel reiskosten om mijn broer te helpen nu hij niet meer alles zelf kan. Kan ik die reiskosten vergoed krijgen?

Veel mantelzorgers hebben te maken met reiskosten, maar helaas is er geen algemene regeling voor vergoeding van deze reiskosten. Soms betaalt de gemeente een deel van de kosten. Ook kunt u in bepaalde gevallen de kosten opgeven als aftrekpost bij uw belastingaangifte (meer informatie vindt u op belastingdienst.nl). Ook kunt u uw naaste vragen of hij uw reiskosten wil betalen. Op Mantelzorg.nl vindt u handige tips om op de reiskosten te besparen.

Kan ik ook bij mijn zorgverzekeraar aankloppen voor een mantelzorgvergoeding?

In aanvullende verzekeringen bieden zorgverzekeraars vaak speciale vergoedingen om mantelzorgers te ondersteunen. Denk daarbij aan de mantelzorgmakelaar, vervangende mantelzorg en mantelzorgcursussen. Zilveren Kruis heeft de Mantelzorgwegwijzer. Vul online een aantal vragen in en u krijgt een persoonlijk advies over uw mantelzorgsituatie. Daarnaast kan de Zorgcoach u ondersteunen bij de aanvraag van hulp bij de gemeente en u adviseren over vergoedingen.

Mijn partner is ernstig ziek en daarom moet ik vaker wassen. Ook moet ik vaker nieuwe kleding en beddengoed kopen. Kan ik die kosten vergoed krijgen?

Kosten voor extra kleding en beddengoed zijn onder voorwaarden aftrekbaar van de belasting. Hiervoor geldt een vast bedrag van € 300 per jaar. Zijn uw kosten hoger dan € 600, dan mag u extra kosten (tot een maximum van € 750) aftrekken. U moet dan wel bewijzen hebben van alle kosten, dus bewaar goed uw kassabonnen.

Bereken uw recht

Nederland kent allerlei landelijke en lokale tegemoetkomingen. Weet u op welke toeslagen en landelijke subsidies u recht heeft? Met de rekentool Bereken uw recht van het Nibud krijgt u direct antwoord.