ZilverSchild en herstellingsoord Dennenheuvel op weg naar hernieuwde samenwerking

ZilverSchild wil een overeenkomst sluiten voor alle postactieven van ABN AMRO Bank.

 

De activiteiten van de Vereniging Dennenheuvel zijn overgenomen door Ontzorgd Wonen Nederland BV.
Stichting ABN AMRO ZilverSchild is in gesprek met Ontzorgd Wonen Nederland B.V. over de vraag op welke basis de diensten van Ontzorgd Wonen Nederland B.V. aan de postactieven van ABN AMRO Bank N.V. kunnen worden aangeboden (bijvoorbeeld korting en voorrang bij opname). Vanzelfsprekend zal de positie van de huidige leden van Vereniging Dennenheuvel een belangrijk onderdeel zijn van onze besprekingen.
Het is altijd lastig te voorspellen of en wanneer besprekingen tot een overeenkomst zullen leiden maar wij verwachten op dit moment dat in het vierde kwartaal van dit jaar een en ander uitgekristalliseerd zal zijn. Wij zullen u dan verder informeren.

 

Terug naar nieuwsbrief