Naast het gewone testament is er het levenstestament. Het gewone testament werkt na uw overlijden, het levenstestament als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen in uw leven. Wanneer kies je ervoor om een levenstestament te laten maken? 

Testament

In een testament regel je allerlei zaken voor als je bent overleden. Het is niet altijd nodig om een testament te maken. De wet regelt namelijk wie van u erft als u geen testament hebt gemaakt. Veel mensen willen echter zelf regelen hoe de erfenis wordt verdeeld. Voor sommige regelingen hoeft u geen testament te maken. Sommige zaken kunt u vastleggen in een codicil, een handgeschreven stuk dat u zelf hebt gemaakt. Ook wordt vaak voor een testament gekozen om een executeur aan te wijzen. Een executeur kan de erfenis makkelijk afwikkelen, dit kan onenigheid tussen de erfgenamen voorkomen.

Levenstestament: vertrouwenspersoon neemt beslissingen als u dat niet meer kunt

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u beslissingen neemt als u dat zelf tijdelijk of definitief niet meer kunt. Als u bijvoorbeeld door ziekte zelf uw financiële maar ook andere zaken niet meer kunt regelen, is het prettig als u een vertrouwenspersoon hebt aangewezen die dat voor u doet. Als u niet meer thuis kunt wonen, moet deze een nieuw tehuis voor u zoeken en namens u beslissen wat er met uw huis en inboedel moet gebeuren.
Het gaat niet alleen om zakelijke beslissingen maar ook om bijvoorbeeld beslissingen over uw medische behandeling.
Vaak wordt gedacht dat een partner of kinderen deze beslissingen namens u kunnen nemen in zo’n situatie. Dat is echter niet zo. Als er dan geen levenstestament is, moet aan de rechter worden gevraagd of hij iemand als bewindvoerder aanwijst die uw zaken regelt. Houd er rekening mee dat het enige tijd kan duren voordat de rechter een bewindvoerder heeft aangewezen en dat u waarschijnlijk zelf geen zeggenschap meer hebt over hoe die bewindvoerder uw belangen behartigt.

Praktisch: combinatie testament en levenstestament

Er zijn mensen die zowel een testament als een levenstestament hebben. Neem bijvoorbeeld Annette. Zij is gescheiden en heeft drie kinderen. Bij de Netwerknotaris maakte ze een levenstestament waarin ze haar drie kinderen als vertrouwenspersonen heeft aangewezen. Ze vindt het belangrijk dat haar drie kinderen haar samen vertegenwoordigen als ze dat zelf niet meer kan. In het levenstestament heeft ze onder meer vastgelegd welke medische behandelingen ze wel en welke ze niet wil ondergaan. In het memorandum, een bijlage aan het levenstestament, heeft ze een aantal praktische zaken vastgelegd, zoals rekeningnummers en andere gegevens.
In haar testament heeft Annette beschreven dat haar kinderen, maar ook haar kleinkinderen erven. Ze weet van de Netwerknotaris dat geld geven in je testament aan kleinkinderen gunstig is voor de erfbelasting. Daarom krijgen de kleinkinderen het bedrag dat ze belastingvrij van hun oma kunnen erven (naar de belastingtarieven van 2020 is dat 20.946 euro).