Testjes, apps, slimme pillen en pleisters: e-health-toepassingen volgen elkaar in rap tempo op. Nieuwe technieken zorgen ervoor dat we langer zelfstandig thuis kunnen wonen, stellen ons in staat gezonder oud te worden of verbeteren simpelweg de kwaliteit van leven. Wat dacht u van een VR-bril tegen eenzaamheid of incontinentiemateriaal met een sensor? Drie innovaties op een rij.

 

1. Virtual reality

Ouderen zijn positief over de inzet van ‘virtual reality’ (VR): situaties die zij in 3D voor zich zien wanneer zij een speciale VR-bril opzetten. Met behulp van computersimulatie worden levensechte situaties gecreëerd, die dankzij de bril heel realistisch overkomen. VR-therapie kan van grote meerwaarde zijn in de gezondheidszorg. Bijvoorbeeld bij het verbeteren van de fysieke gezondheid doordat simulaties mensen helpen om bepaalde bewegings- en ademhalingsoefeningen uit te voeren. VR kan ook hulp bieden bij eenzaamheid, door ouderen die nog maar weinig sociaal contact hebben een levensechte sociale omgeving voor te schotelen en te laten interacteren met virtuele personages. Bij ouderen met dementie kan VR helpen oude herinneringen weer boven te halen.

Uit onderzoek van de KU Leuven onder mensen tussen de 60 en 95 jaar blijkt dat ouderen heel positief zijn over virtual reality. Dit is aanleiding om de inzet van VR in de ouderenzorg verder te ontwikkelen.

 

2. Slimme pleister

E-health-oplossingen zijn er vaak op gericht mensen te helpen hun eigen gezondheid in de gaten te houden. De slimme pleister is hier een voorbeeld van. Het is een pleister met een sensor zo klein als een zandkorrel. De sensor zorgt ervoor dat een wond continu wordt gemonitord, bijvoorbeeld als het gaat om de temperatuur en de pH-waarde (zuurgraad van de huid). Loopt het wondherstel niet zoals gewenst? Dan krijgen patiënt en arts een seintje en kan de behandeling worden aangepast. Vooral diabetespatiënten zijn gebaat bij slimme pleisters, omdat zij vaak last hebben van slecht helende wonden op de voet.

 

3. Incontinentiemateriaal met sensor

Ook bij incontinentiemateriaal wordt er tegenwoordig gebruikgemaakt van sensoren. Deze zijn bedoeld om te voorkomen dat ouderen ongewenst urine verliezen. Ongewenst urineverlies komt veel voor onder ouderen en zorgt vaak voor veel stress. Niet alleen bij mensen zelf, maar ook bij bijvoorbeeld verplegend personeel dat vaak pas kan ingrijpen als het al te laat is. Met slim incontinentiemateriaal is dat verleden tijd! De sensor is bevestigd aan een pleister die op de onderbuik wordt geplakt. Met speciale echografie wordt vervolgens in de gaten gehouden hoe vol de blaas is. De gebruiker krijgt een seintje als het tijd is een bezoekje aan het toilet te brengen.