Nu iets geven

Wanneer u bij leven iemand iets wilt geven, noemen we dat schenken. Wilt u geld geven? Dan kunt u geld overmaken naar de bankrekening van degene aan wie u iets wilt geven. Wilt u een huis geven? Dat loopt via de notaris, net zoals bij het geven van aandelen in een BV. Als het om grote bedragen of belangrijk vermogen gaat, zou u ervoor kunnen kiezen om de schenking bij de notaris vast te leggen. Deze kan de schenking juridisch juist vormgeven en clausules bij de schenking vastleggen. Een voorbeeld van een clausule is dat de schenking wordt gezien als een voorschot op de erfenis.

Geven na uw overlijden

Nalaten is geven aan iemand na uw overlijden. In een testament kunt u regelen wie wat krijgt. De wet zorgt alleen voor een basis en verdeelt uw erfenis onder bepaalde familieleden. Daarom maken veel mensen een testament. In uw testament kunt u iemand tot erfgenaam maken: deze deelt dan – al dan niet met andere erfgenamen – in alle bezittingen en schulden die u achterlaat. Als u een geldbedrag of specifieke spullen aan iemand wilt nalaten, kent u dat aan iemand toe via een legaat in uw testament.

Een beetje van beide

Er is ook een middenweg: u schenkt iemand nu maar hij of zij krijgt het pas na uw overlijden. Een voorbeeld hiervan is de ‘papieren schenking’: u schenkt nu iemand geld maar dat wordt pas betaald na uw overlijden. In de tussentijd betaalt u rente over het geschonken geld. Als deze schenking juridisch juist wordt vastgelegd in een akte bij de notaris, kan er ook nog belasting mee worden bespaard.

Belastingen

Als u meer schenkt dan het vrijgestelde bedrag voor degene die de schenking ontvangt, moet de ontvanger schenkbelasting betalen. Dit geldt ook bij nalaten: als iemand meer erft dan is vrijgesteld voor de ontvanger van de erfenis, moet diegene erfbelasting betalen.