Meestal wordt iemand het zonder voorbereiding. Opeens bent u het: mantelzorger. Vaak zonder relevante kennis, maar met de volle verantwoordelijkheid voor een dierbare. Instanties vragen vaak om een juridische basis. Het levenstestament kan daarin voorzien.  

Wat is een levenstestament?

Met een levenstestament wordt een vertegenwoordiger aangewezen voor het geval iemand zelf geen beslissingen meer kan of wil nemen. Bijvoorbeeld omdat diegene de rompslomp niet meer wil op hoge leeftijd bent. Of als ze door ziekte zelf zaken niet meer kunnen regelen.
Belangrijk als u mantelzorger bent, want veel instanties willen alleen met u handelen als u juridisch gemachtigd bent. Denk aan de bank of het Centrum voor Indicatiestelling Zorg.

Wat staat er in een levenstestament?

Denk aan beslissingen over administratieve en financiële zaken, maar ook over persoonlijke en medische aangelegenheden. Welke behandelingen wil iemand wel ondergaan en welke niet? In een levenstestament kan ook opgenomen worden wat er moet gebeuren als iemand niet meer thuis kan wonen. Wil diegene dan thuis verpleegd worden of toch naar een verpleeghuis? En wat moet er met het huis en inboedel gebeuren als diegene niet meer thuis kan wonen?

Wilsbekwaam en het levenstestament

Het is belangrijk dat degene die mantelzorg krijgt ‘op tijd’ een levenstestament bij de notaris maakt. Immers, alleen als iemand nog wilsbekwaam is kan een levenstestament worden gemaakt. Wilsbekwaam wil zeggen dat iemand de impact kan overzien van zijn of haar beslissingen. Als iemand niet meer wilsbekwaam is, moet er bij de rechter ‘bewind’ (en eventueel mentorschap) worden aangevraagd.
Als mantelzorger kunt u degene die het levenstestament wil maken vergezellen naar het notariskantoor, maar houd er wel rekening mee dat de notaris ook altijd privé met die persoon wil spreken.

In een wilsverklaring zet u op papier welke medische behandelingen u wel of niet wilt. In de Rond uw Zorg en Welzijn leest u er meer over.

De volgende uitgave ligt begin december op uw mat.