Kleinkinderen komen steeds vaker voor in testamenten, blijkt uit een enquête van Netwerk Notarissen onder 44 van de 150 aangesloten notariskantoren. 77% van de ondervraagde notarissen ziet dat opa en oma vaker dan voorheen de kleinkinderen in het testament opnemen. Deze ontwikkeling is sinds 2010 aan de gang.  

“Vanaf 2010 is het veel gunstiger geworden om je kleinkind een bedrag na te laten”, zegt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. “In de praktijk wordt n u dus flink gebruik gemaakt van deze vrijstelling voor de erfbelasting.”
De bevoordeling van kleinkinderen in het testament gaat ten koste van de ouders van deze kleinkinderen: 73% van de notarissen ziet dat het bedrag dat de kleinkinderen krijgen ten koste gaat wat hun ouders uit de erfenis krijgen. Kinderloze kinderen ondervinden geen last van de meedelende kleinkinderen.

Erfbelasting besparen

Uit de enquête blijkt dat grootouders het leuk vinden om geld na te laten aan hun kleinkinderen. Bovendien kunnen kleinkinderen het vaak beter gebruiken dan de kinderen. Maar de belangrijkste reden is het besparen van erfbelasting, merkt 95% van de ondervraagde notarissen. “Het is bijna altijd fiscaal gunstig om naast de kinderen ook de kleinkinderen te laten erven. Een kleinkind kan van een grootouder ruim € 20.000 erven zonder dat daar belasting over moet worden betaald”, aldus Van der Geld. In de praktijk krijgen de kleinkinderen een geldbedrag in het testament toegekend. De notarissen zien dat in 95% van de gevallen voor deze oplossing wordt gekozen.

Kleinkind erft in plaats van kind

Bij meer dan de helft van de ondervraagde notarissen (55%) komt het wel eens voor dat de kleinkinderen niet ten laste van de kinderen meedelen maar zelfs in de plaats van de kinderen erven. De belangrijkste reden van onterving is de slechte band met de kinderen. Maar ook financiële problemen bij de ouders zorgen ervoor dat opa’s en oma’s voor de kleinkinderen kiezen in hun testament. Van der Geld: “Opa en oma vrezen dan dat hun erfenis in een bodemloze put van schulden valt. Dat kan overigens ook op een andere manier worden opgelost dan te onterven. De erfwet biedt veel oplossingsmogelijkheden en testamenten maken we steeds vaker op maat omdat het persoonlijke leven steeds ingewikkelder wordt.”