Een goede en veilige woonomgeving voor ouderen, waar zorg – of het nu domotica is of hulp van buitenaf – aanwezig is, vormt een belangrijke voorwaarde om langer zelfstandig te kunnen blijven wonen. Belangrijk, nu in de participatiesamenleving wordt verwacht dat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig blijven.
Dat veel ouderen over hun woonsituatie nadenken, blijkt uit een publicatie in het online zorgmagazine Skipr. Bijna de helft van de senioren (47%) vindt dat de huidige woning niet geschikt is om in de toekomst te blijven wonen, zo blijkt. Aan- en verbouw van de woning om langer thuis te kunnen blijven wonen is evenwel voor de meeste ouderen te duur. Daarom hebben ouderen een voorkeur voor andere oplossingen om langer thuis te kunnen blijven wonen, zoals mobiliteitsoplossingen (traplift en dergelijke), thuiszorg of huishoudelijke hulp.

Te weinig goede informatie

Toch blijken ouderen nog niet volledig op de hoogte van relevante hulpmiddelen, of zelfs geen kennis te hebben van de veranderingen in de wetgeving die leiden tot langer zelfstandig thuis wonen. Slechts 35% zegt goed op de hoogte te zijn van wat de veranderingen in de wetgeving voor hen betekenen. Opvallend is dat ruim 70% aangeeft inzicht te willen hebben in de mogelijkheden om langer thuis te wonen, maar dat nog geen 10% actief op zoek is naar informatie. Volgens onderzoekers moet de informatievoorziening meer aandacht krijgen en vooral gemeentes zouden daarin een informerende en faciliterende rol moeten spelen.

Ook fabrikanten kunnen ouderen nog veel beter informeren over hulpmiddelen of andere oplossingen. Omdat de mogelijkheden verschillen per gemeente, zou bij de informatie ook aandacht aan de financiële mogelijkheden van ouderen besteed moeten worden.