Het Expertisecentrum Euthanasie (voorheen de Levenseindekliniek) maakte bekend dat het aantal aanmeldingen is gestegen, met 15%. Dat is voor het eerst sinds een paar jaar. Hoe staat u tegenover een zelfgekozen einde? 

Het is nog niet zo lang geleden: Nederland was in 2000 het eerste land ter wereld dat euthanasie legaliseerde. In een handjevol landen mogen mensen zelf – onder strikte voorwaarden – kiezen voor hun eigen levenseinde. In Nederland is daarvoor een schriftelijke wilsverklaring nodig. Die kunt u zelf opstellen.

Moet een arts een wilsverklaring opvolgen?

Er zijn verschillende wilsverklaringen. Zo kunt u een verklaring invullen voor het weigeren van een bepaalde medische behandeling en voor niet-reanimeren. Zo’n verklaring moet een arts altijd opvolgen. Dat geldt niet voor een euthanasieverklaring. Het is dan ook belangrijk dat u een wilsverklaring regelmatig met uw arts bespreekt. Dat geeft de arts ook zekerheid. Moet euthanasie worden uitgevoerd, dan zal een arts ook altijd kijken of de situatie voldoet aan de zes zorgvuldigheidseisen uit de euthanasiewet.

Veel discussie over euthanasie

Het Expertisecentrum Euthanasie kreeg dit jaar gemiddeld 256 aanmeldingen per maand. Dat waren er in 2017 en 2018 nog 210 per maand. In juli was er zelfs een recordaantal van 308. Over euthanasie is veel discussie. Volgens het Expertisecentrum Euthanasie zijn artsen terughoudender en sturen zij meer patiënten door naar het centrum. Dat komt onder andere door een strafrechtelijk onderzoek in 2017 naar een verpleeghuisarts die volgens het OM voor moord moet worden veroordeeld.