U hebt een vorm nodig om het te gaan organiseren. En op welke bankrekening laat u het geld voor het goede doel binnenkomen? Vaak kiezen mensen ervoor om een stichting op te richten die een eigen bankrekening aanvraagt. Hoe gaat een stichting oprichten in z’n werk? En: hoe zorgt u voor fiscaal voordeel voor uw goede doel? 

Hoe richt u een stichting op?

Een stichting oprichten loopt via de notaris. Die maakt een akte waarin de statuten van de stichting komen te staan. De statuten zijn ‘de spelregels’ van de stichting. Deels zijn die statuten wettelijk voorgeschreven; deels geeft u zelf invulling aan de specifieke zaken voor uw stichting. De stichting moet een naam hebben en ook het doel van de stichting moet worden opgenomen in de statuten.
Voor de statuten moet u bedenken wie het bestuur gaan vormen en hoe het bestuur besluiten neemt. In de statuten van een stichting wordt ook vastgelegd wat er met het geld gebeurt dat over is als de stichting wordt opgeheven.

Voordelen van een ANBI

Met de stichtingsvorm heeft uw goede doel de kans te worden gezien als een ANBI (algemeen nut beogende instelling). Het voordeel van een ANBI is dat deze geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen hoeft te betalen. En als de ANBI zelf schenkingen doet aan een ander goed doel (met een algemeen belang), dan hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.
Wilt u dat de stichting een ANBI-status krijgt, dan moeten de statuten aan een aantal voorwaarden voldoen. De notaris neemt de algemene punten voor een stichting en de specifieke ANBI-eisen die in de statuten moeten komen, met u door. De notaris maakt dan eerst een ontwerp van de statuten. Na het fijnslijpen van de statuten met de notaris, kan de akte worden ondertekend.

Kamer van Koophandel

Met die akte is de stichting dan officieel opgericht. De notaris administreert dit bij de Kamer van Koophandel. De bestuurders van de stichting kunnen dan officieel aan de slag en bijvoorbeeld een bankrekening openen. U kunt beginnen om van het goede doel een succes te maken.
Meer weten over samen een goed doel oppakken? De Netwerknotaris adviseert u graag bij het oprichten van uw stichting en kan u vertellen wanneer het profijtelijk is om door de belastingdienst als ANBI erkend te worden.