Een ‘vrijwilligersveteraan’, zo kunt u Helma Haggenburg (65) uit Scherpenzeel gerust noemen. Al jarenlang zet zij zich op vrijwillige basis in voor verschillende projecten. Iets wat haar veel oplevert, op meerdere vlakken. “Vrijwilligerswerk doe je niet alleen voor een ander, maar ook voor jezelf.”

 

“In de bibliotheek assisteren bij verschillende projecten, taalmaatjes zijn met een Syrische vluchteling en wandelen met inwoners van het bejaardentehuis uit het dorp. Ook zit ik in een patiëntenklankbordgroep van het UMC en ben ik actief voor allerlei patiëntenverenigingen.” Lachend: “Ja, het is misschien best wel veel wat ik doe. Maar ik wil graag mijn bijdrage aan het leven blijven leveren. En door mijn vrijwilligerswerk kán dat.”

 

Arbeidsongeschikt door ziekte

“Iets van betekenis doen, dat heeft er eigenlijk altijd al in gezeten. Ik heb jarenlang in het onderwijs gewerkt, waarvan een groot deel als remedial teacher. Dat betekende dat ik kinderen met leerproblemen extra begeleiding bood. Heel mooi en dankbaar werk. Helaas werd er eind 2001 een zeer zeldzame en ernstig bloedziekte bij me vastgesteld. Door een succesvolle beenmergtransplantatie – én uitstekende zorg en begeleiding – wist ik te genezen. Helaas kreeg ik daarna te maken met intense en blijvende complicaties. Daarnaast werd ik acht jaar later weer ziek; ik bleek een chronische aandoening aan mijn bijnieren te hebben. Heftig, zeker ook omdat ik daardoor grotendeels arbeidsongeschikt werd verklaard. Ik was juist zo dol op mijn werk! Toch probeerde ik in mogelijkheden te blijven denken. Kon ik niet op een andere manier ‘werken’? En me zo dienstbaar maken? Want als ik dan mocht blijven doorleven, dan wilde ik wél iets nuttigs met dat leven doen. Ik wilde iets terugdoen. Ik ben altijd zo goed geholpen door alles en iedereen, dat gun ik anderen ook.”

 

“Ondanks dat ik door mijn ziekte arbeidsongeschikt werd verklaard, wilde ik me nuttig maken”

 

Stem geven aan minderheden

“En zo begon het met wat kleine klusjes voor de patiëntenvereniging van mijn zeldzame bloedziekte. Deed bijvoorbeeld de tekstredactie bij hun magazines en folders, of hielp mee bij het organiseren van patiëntendagen. Daarop volgde beetje bij beetje meer. Het vrijwilligerswerk nam in 2012 andere vormen aan. Mijn man en ik verhuisden naar een dorp in Gelderland, na ons hele leven in de Randstad te hebben gewoond. We waren helemaal nieuw daar, moesten echt weer iets opbouwen. Ik besloot om in de plaatselijke bibliotheek aan de slag te gaan, als vrijwilliger bij verschillende lees- en taalprojecten. Daar is het niet bij gebleven. Zo ben ik ook taalmaatje geworden van een Syrische vrouw. Ik help haar Nederlands te leren. En eens per week ga ik samen met een paar andere mensen met bejaarden uit het tehuis in het dorp wandelen en koffiedrinken. Even met elkaar een frisse neus halen – en het is vaak ook nog eens heel gezellig!”

 

Gevoel van dankbaarheid en dienstbaarheid

“Al met al doe ik dus best wat, maar ik doe het graag. Ik vind het belangrijk om minderheden te ondersteunen, hen een stem te geven. Dat is denk ik toch de oude lerares in mij. Maar dat niet alleen. Het vrijwilligerswerk geeft me ook ontzettend veel. Zo doe je allerlei contacten op, die soms zelfs in waardevolle vriendschappen veranderen. Maar het levert ook contacten die je nooit voor mogelijk had gehouden. Met een Syrische vluchteling bijvoorbeeld. Hoor je verhalen over het dobberen op een bootje op zee of martelingen die iemand heeft moeten doorstaan. Wat dat aangaat maakt vrijwilliger zijn je leven kleurrijk. En geeft het een groot gevoel van dankbaarheid en dienstbaarheid. Het is fijn om iets voor de medemens te kunnen betekenen.”

 

Aansluiting met de maatschappij

“Het mooie is: vrijwilligerswerk doe je niet alleen voor een ander, maar óók voor jezelf. En niet alleen omdat het richting aan je leven geeft. In mijn geval houdt het me ook scherp, blijf ik mentaal gezond. Zo moet ik wel meegaan met alle technologische ontwikkelingen en het computerwerk, in plaats van ‘in te dutten’. Ook houd ik door het vrijwilligerswerk aansluiting met de maatschappij, blijf ik blik op de buitenwereld houden. En dat geeft me weer energie, levenslust zelfs. Vrijwilligerswerk is wat dat aangaat een win-win. En het prettige is dat er vaak nog een vergoeding tegenover staat, of een leuke attentie. Vrijwilligerswerk is dus letterlijk en figuurlijk niet voor niks.”

 

Wilt u ook als vrijwilliger aan de slag?

Bekijk hier een landelijk overzicht van alle vrijwilligerscentrales in Nederland.