Schenken met warme hand

De erfbelasting heeft een slechte naam. Velen vinden het een onterechte manier van belastingheffing. Voorlopig ziet het er echter niet naar uit dat deze ‘sterftaks’ zal verdwijnen. Maar gelukkig zijn er wel manier om de belastingdruk voor uw nazaten te verminderen.

Vaak is het niet mogelijk om de fiscus helemaal buitenspel te zetten, maar er zijn wel mogelijkheden om de aanslag erfbelasting zo laag mogelijk te houden. Bijvoorbeeld door met warme hand te schenken, kunt u de ‘grote’ erfenis verlagen. Elk jaar mag u bijvoorbeeld ruim € 5.515 per kind schenken. En ruim € 2.000 per kleinkind. Allemaal belastingvrij. Als ouder mag u bovendien uw kinderen tussen de 18 en 40 jaar, eenmalig een grotere belastingvrije schenking doen van ruim € 26.457. Voor de aankoop of de verbouwing van een huis of voor het aflossen van de hypotheek, mag u zelfs maximaal € 103.643 belastingvrij schenken. Het maakt in dit geval niet uit of degene die uw schenking krijgt familie is.

Schenken op papier

Door te schenken wordt uw vermogen uiteraard kleiner en zo betalen uw erfgenamen minder erfbelasting. Maar u hebt meer dan alleen financieel voordeel. Als u bij leven schenkt, maakt u zelf mee dat uw erfgenamen genieten van uw geld. Veel mensen vinden dat leuker dan hun geld als erfenis na te laten.
Schenken betekent overigens niet per se dat er een groot bedrag uit uw portemonnee verdwijnt. U kunt namelijk ook alleen op papier schenken. Er zijn wel eisen aan deze manier. Zo moet u dit bijvoorbeeld in een akte bij uw notaris vastleggen.

De hierboven genoemde belastingvrijstellingen zijn afgerond. Elk jaar worden de bedragen van de belastingvrije schenkingen aangepast. De exacte bedragen vindt u hier.