Onderschat de juridische én financiële consequenties niet 

Met je kinderen en kleinkinderen onder één dak wonen komt in Europa veel voor en ook in ons land wint de meergeneratiewoning aan terrein. Het is een onderscheidende woonvorm die veel kansen biedt, maar vergis u niet in de juridische en financiële consequenties. 

Vroeger had je elkaar meer nodig, maar vanaf de jaren tachtig is onze maatschappij individualistischer geworden. Inmiddels begint eenzaamheid echter een serieus probleem te worden, is er een nijpend woningtekort en blijven ouderen steeds langer thuis wonen. Deze verschillende trends bieden kansen voor meergeneratiewonen. Wat veel mensen echter niet weten is dat deze vorm van samenwonen grote juridische en financiële consequenties heeft. Waar moet u op letten?

Minder hypotheekrenteaftrek

Als u bij uw kinderen intrekt, dan kan het zijn dat zij minder hypotheekrenteaftrek krijgen. Waarom? Omdat een deel van het huis niet langer door uw kinderen wordt bewoond. Bovendien is er meestal toestemming van de bank nodig als iemand voor langere tijd bij een bestaand huishouden intrekt.

Verbouwingskosten

Laten uw kinderen in de tuin een mantelzorgwoning bouwen? Dan is het belangrijk om af te spreken wie de kosten van die woning op zich neemt. Ook als u de bouw of de plaatsing van deze woning betaalt, wordt uw kind de eigenaar van de woning. Bij uw overlijden valt deze woning niet in de erfenis. Een recept voor ruzie met andere nabestaanden.

Samenwooncontract

Een notaris kan u helpen met een zogenaamd ‘samenwooncontract’. In zo’n contract maakt u met uw kinderen duidelijke afspraken over het samenwonen. Zo regelt u wie welke kosten betaalt en wat de rechten van de nabestaanden zijn als de situatie eindigt door bijvoorbeeld overlijden. Daarnaast kijkt een notaris met u naar de positie van de andere kinderen en wat er verder geregeld moet worden om eventuele conflicten in de toekomst te voorkomen.

Woont u met uw kinderen in één huis? 
We nodigen u graag uit om over meergeneratiewonen mee te praten. Reageer op redactie@zilverschild.nl.