Vraag en antwoord zorgverzekering

 

1. Even kijken, wordt een bril gedeeltelijk gedekt in de basisverzekering?

Nee, wanneer u ouder bent dan 18 jaar krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Alleen als u onder de 18 jaar bent en een medische indicatie heeft, krijgt u een vergoeding voor brillenglazen vanuit de basisverzekering. Hier is dan de wettelijke eigen bijdrage van toepassing.

2. Wanneer is het verstandig om een tandartsverzekering te nemen?

Dit verschilt. Heeft u vaak hoge tandartskosten, dan is het slim om u hiervoor goed te verzekeren.

Mensen met een sterk gebit adviseren wij om geen aanvullende tandartsverzekering af te sluiten. Gaat u niet meer dan één of twee keer per jaar naar de tandarts voor controle? En ziet het er altijd “”keurig”” uit? Overweeg dan om niet aanvullend verzekerd te zijn. Een controle kost € 20,52. Dit staat vaak niet in verhouding met de jaarlijkse kosten die u kwijt bent aan een aanvullende tandartsverzekering.

3. Wordt fysiotherapie eigenlijk wel vergoed vanuit de basisverzekering?

Fysiotherapie na een ongeval wordt tot 18 jaar vergoed uit de basisverzekering. Bent u boven de 18 jaar dan krijgt u geen vergoeding vanuit de basisverzekering. Heeft u een chronische aandoening die op de zogenaamde Lijst Borst staat dan betaalt u de eerste 20 behandelingen zelf. Daarna vergoedt de basisverzekering uw behandelingen. U betaalt wel uw eigen risico.

4. Ik heb een MRI-scan nodig. Worden deze kosten betaald vanuit mijn basisverzekering?

Ja, een MRI-scan in een regulier ziekenhuis wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Op deze vergoeding is eigen risico van toepassing.

Bij klachten aan de lage rug, nek of knie kan de huisarts u doorverwijzen. Bij andere klachten heeft u een doorverwijzing van een medisch specialist nodig.

5. Welke vergoeding gaat af van mijn eigen risico en wat niet? Zijn er ook uitzonderingen?

Voor kosten die buiten de basisverzekering vallen betaalt u geen eigen risico. En voor de volgende zorg uit de basisverzekering bestaat een uitzondering en betaalt u ook geen eigen risico:

  • Huisartsenzorg (inclusief de huisartsenpost)
  • Verloskundige zorg en kraamzorg
  • Zorg voor chronische aandoeningen (diabetes mellitus type 2, COPD en CVR)
  • Nacontroles bij orgaandonatie
  • Hulpmiddelen in bruikleen
  • Wijkverpleging (vanaf 2015)

6. Waarom vergoeden zorgverzekeraars alleen de goedkoopste medicijnen?

Dit is een veelvoorkomend misverstand. Zorgverzekeraars vergoeden niet alleen de goedkoopste medicijnen. Dit is namelijk niet in het belang van een zorgverzekeraar. Ze betaalt liever een duur medicijn van zeer goede kwaliteit, dan een goedkoop medicijn dat ervoor zorgt dat iemand nog veel langer ziek is. Kwaliteit is uiteindelijk goedkoper voor de zorgverzekeraar en daarmee ook voor heel Nederland.

7. Heb ik recht op een second opinion?

Ja, als u niet zeker bent van de diagnose van een arts of specialist dan heeft u recht op een second opinion. Een diagnose door een andere arts of specialist wordt vergoed vanuit uw basisverzekering. Bespreek uw twijfels ook met uw arts. Mogelijk dat u er samen toch uit komt of dat uw arts nog andere opties heeft.

De meeste mensen vragen een second opinion aan bij twijfel over een diagnose, bij een zware of langdurige behandeling of als een behandeling ernstige gevolgen kan hebben.

8. Kan ik gewoon bij elke apotheek mijn medicijnen afhalen?

Niet altijd, zorgverzekeraars hebben ieder hun eigen afspraken met apotheken. Alleen bij zogenaamde “”gecontracteerde zorgverleners”” kunt u rekenen op een volledige vergoeding van de kosten. Houdt u er rekening mee dat er meerdere basisverzekeringen zijn. Afhankelijk van uw polis krijgt u een vergoeding.

9. Worden behandelingen in particuliere klinieken ook vergoed?

U dacht misschien van niet, maar in de meeste gevallen krijgt u een vergoeding voor deze behandeling.

U krijgt geen vergoeding voor behandelingen in privéklinieken, maar wel voor behandelingen in zelfstandige behandelcentra.

De reden voor mensen om zich te laten behandelen in een particuliere kliniek is omdat het een specifieke expertise in huis heeft. En de wachtlijsten zijn er soms korter.

Houd er wel rekening mee dat zorgverzekeraars pas het hele bedrag vergoeden wanneer het om een gecontracteerde zorgverlener gaat. Dubbelcheck daarom altijd vooraf hoe de behandeling of het onderzoek vergoed gaat worden.

10. Wat zit er nu wel én niet in de basisverzekering?

Het basispakket van de zorgverzekering vergoedt o.a. veelgebruikte geneeskundige zorg, geneesmiddelen, medische hulpmiddelen en vervoer.

Jaarlijks bepaalt de overheid wat er in het basispakket zit. Klik hier om te zien wat er in 2016 in de basisverzekering zit.

11. Kan ik zien hoeveel eigen risico ik al heb betaald dit jaar?

Als klant van Zilveren Kruis kunt u precies zien hoeveel eigen risico u al heeft betaald dit jaar. In Mijn Zilveren Kruis raadpleegt u uw gegevens en past u deze aan wanneer het u uitkomt. U hoeft geen formulier per post te versturen of met ons te bellen.

Ook toekomstige wijzigingen raadpleegt u in Mijn Zilveren Kruis. Waardoor u meer inzicht krijgt in uw situatie. Let op: bent u onlangs in het ziekenhuis geweest dan kan het zijn dat wij de nota nog niet hebben ontvangen van het ziekenhuis. Zodra wij een nota ontvangen van een zorgaanbieder kunt u dat terugvinden in Mijn Zilveren Kruis.

12. Is er voor mij ook een collectieve verzekering mogelijk?

Ja, bijna iedereen kan via een collectiviteit een zorgverzekering bij Zilveren Kruis afsluiten. Wij hebben met de meeste werkgevers en brancheorganisatie in Nederland goede afspraken gemaakt. Maar ook met veel sportbonden en ouderenorganisaties. Ook als student komt u in aanmerking voor een collectiviteit.

Wanneer u deelneemt aan een collectieve verzekering krijgt u korting op de premie van de basisverzekering, aanvullende verzekering en tandartsverzekering. Hoe hoog uw korting is hangt af van uw collectiviteit. 

13. Wordt hulp-aan-huis na een ziekenhuisopname vergoed vanuit de basisverzekering?

Nee, hulp-aan-huis wordt niet vergoed uit de basisverzekering.

Met een aanvullende verzekering van Zilveren Kruis krijgt u een vergoeding van € 1.000,- na verblijf in een ziekenhuis. Klik hier voor de mogelijkheden.

Om huishoudelijke hulp aan te vragen neemt u contact op met de afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning van de uw gemeente.

14. Waarom gaan de premie en het eigen risico in 2016 omhoog?

Door de vergrijzing van de Nederlandse bevolking stijgen de zorgkosten. Daarnaast werd vanaf 2015 de Algemene Wet Bijzondere Ziekte (ABWZ) anders georganiseerd. Vanaf 2015 gaat de overheid alleen nog maar over de verpleeghuizen. Andere AWBZ-taken worden overgenomen door de gemeente of de zorgverzekeraar. Zo wordt bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging sinds 2015 vergoed vanuit de basisverzekering. Hierdoor stijgen de kosten voor de zorgverzekeraar.

Het is niet zeker of voor iedereen de premie volgend jaar zal stijgen. Zorgverzekeraars mogen zelf bepalen of zij de richtlijn van het kabinet toepassen. Aan het eind van het jaar maken alle zorgverzekeraars hun nieuwe premietarieven bekend.

Benieuwd naar de premie van Zilveren Kruis voor 2016? Zet uw premiewekker en we mailen u tijdig de nieuwe premie en het laatste zorgnieuws. De premiewekker vindt u helemaal bovenaan deze website.

15. Mijn kinderen staan bijgeschreven op mijn polis. Vallen die dan ook onder mijn eigen risico?

Nee, want het eigen risico geldt niet voor kinderen tot 18 jaar. Dit geldt zowel voor het verplicht als vrijwillig eigen risico. Alle kosten voor uw kinderen, die onder de dekking van uw polis vallen, worden dus vergoed.

16. Wat is het verschil tussen 'eigen bijdrage' en 'eigen risico'?

Voor iedere verzekerde boven de 18 jaar geldt een verplicht eigen risico-bedrag voor de meeste vergoedingen vanuit de basisverzekering. De eigen bijdrage is het deel wat u soms zelf moet bijbetalen voor bepaalde zorg, hulpmiddelen of medicijnen.

17. Wat betekent dat nou eigenlijk, een aanvullende verzekering?

Naast de basisverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor de vergoeding van kosten die niet of beperkt in het basispakket zitten. Bijvoorbeeld voor de kosten van fysiotherapie of de tandarts. Klik hier om te zien hoe de overheid het basispakket voor 2014 heeft samengesteld.

18. Worden mijn medicijnen vergoed in de basisverzekering?

Geneesmiddelen worden vergoed vanuit de basisverzekering wanneer deze bijvoorbeeld zijn geregistreerd in het geneesmiddelen vergoedingssysteem. Let op: er gelden maximale vergoedingen voor medicijnen.

U vindt gemakkelijk uw medicijn met de bijbehorende vergoeding en eventuele eigen bijdrage met de geneesmidddelenzoeker van Zilveren Kruis.

19. Vallen geneesmiddelen onder het eigen risico?

Ja, de kosten van geneesmiddelen worden in mindering gebracht op uw eigen risico. Als klant van Zilveren Kruis ontvangt u na de behandeling van een declaratie een vergoedingenoverzicht. Hierop ziet u hoeveel eigen risico u heeft betaald.

20. Kan ik vergoedingen schrappen uit mijn basisverzekering, zodat ik minder betaal?

Nee, de Nederlandse overheid bepaalt wat er in het basispakket zit. Deze is voor iedereen gelijk. Omdat de overheid een bepaalde welvaartstandaard voor alle Nederlander wil, is iedereen verplicht om een zorgverzekering te hebben.

Wettelijk is vastgelegd dat zorgverzekeraars verplicht zijn iedereen als verzekerde voor de basisverzekering te accepteren. En ze mogen geen hogere premie berekenen voor ouderen of voor mensen met veel medische problemen.

21. Wat wordt in het nieuws bedoeld met de 'vrije artsenkeuze'?

In Nederland mag u zelf bepalen naar welke zorgverlener u gaat als u zorg nodig heeft. Dit heet vrije artsenkeuze. Dit is vastgelegd in artikel 13 van de Zorgverzekeringswet.

De overheid wil deze wet in 2016 gaan aanpassen. Dit betekent dat zorgverzekeraars vanaf 2016 niet meer verplicht zijn om zorg te vergoeden van ziekenhuizen of andere zorgverleners waarmee ze geen contract hebben. De Eerste Kamer heeft nog geen goedkeuring gegeven op dit besluit.

Zilveren Kruis vindt het belangrijk dat zorg goed en betaalbaar blijft. Daarom maken wij afspraken met zorgverleners over goede zorg, de kosten en de beschikbaarheid daarvan. Wij kijken dus naar kwaliteit én naar prijs. Als de kwaliteit van de zorg bij een bepaalde zorgverlener niet goed is, of de zorg is relatief duur, dan sluiten we met die zorgverlener mogelijk geen contract. Door zulke afspraken stimuleren we de zorgverleners om u zo goed mogelijk te behandelen.

22. Zijn mijn kinderen eigenlijk meeverzekerd in mijn basisverzekering?

Ja, kinderen tot 18 jaar zijn automatisch meeverzekerd op de verzekeringen van hun ouders. Zowel voor de basisverzekering, als de aanvullende verzekering. Uw kind is gekoppeld aan de ouder met het meest uitgebreide pakket.

Heeft u zelf een selectief basisverzekering van Zilveren Kruis, dan krijgt uw kind automatisch de Beter Af Polis (in 2015 heet deze polis Basis Zeker). Hiermee heeft u meer keuze in het aantal zorgverleners waar u naar toe kunt als uw kind zorg nodig heeft.

23. Waarom betaal ik eigenlijk voor vergoedingen in de basisverzekering waar ik nooit gebruik van maak?

Het komt voor dat er vergoedingen in het basispakket zitten die u niet nodig heeft. Maar vanuit de wet is bepaald dat de zorgverzekering een zogenaamde “”solidaire verzekering”” is. Het betekent dat we met zijn allen betalen voor de totale kosten van de zorg.

Als iedereen zelf zou kunnen kiezen wat wel en niet in het verzekerde pakket zit, dan zou dat betekenen dat bijvoorbeeld alleen aanstaande moeders zich voor kraamzorg verzekeren. Die groep betaalt dan de totale kosten van de kraamzorg. Hetzelfde geldt voor dure specialistische zorg. Als niet iedereen daar aan mee betaalt, draaien uiteindelijk de mensen voor de kosten op, die op die dure zorg zijn aangewezen. Uiteindelijk is de zorg dan niet meer te betalen.

24. Is een basisverzekering voor mij voldoende?

U kunt zeggen: als er geen extra zorg nodig is (zoals bijvoorbeeld fysiotherapie en bezoek aan de tandarts), dan is een basisverzekering voldoende. Houdt u er wel rekening mee dat u voor bepaalde onverwachte kosten geen vergoeding krijgt vanuit de basisverzekering. Bijvoorbeeld wanneer u ziek wordt in het buitenland en terug moet worden gebracht naar Nederland.

Deze keuze is uiteindelijk heel persoonlijk. Op de website van Zilveren Kruis vindt u daarom de Zorgverzekeringassistent. Hiermee bepaalt u eenvoudig welke verzekering het beste bij u past en of een extra dekking zinvol is.

25. Blijven mijn vergoedingen hetzelfde als Agis, TakeCareNow! en Zilveren Kruis per 1 januari samen gaan?

Ja, er verandert nu niets aan de vergoedingen die u al krijgt als klant van Agis of TakeCareNow. Wel kunnen wettelijke wijzigingen per 1 januari 2015 van invloed zijn op de vergoedingen. Jaarlijks ontvangt u in november de polis met de nieuwe basispremie en de eventuele wijzigingen.

 

Staat uw vraag er niet bij? Vul het onderstaande contactformulier in.

Contactformulier

Uw gegevens (verplicht)
Dhr.Mevr.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Vraag

 

 

Heeft u vragen aan Stichting ZilverSchild?

Vul onderstaande contactformulier in.

 

Contactformulier

Uw gegevens (verplicht)
Dhr.Mevr.

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Vraag