Voorkom verkeerd medicijngebruik

Gebruikt u al lang meerdere medicijnen tegelijk? Dan kunt u soms verouderde medicijnen gebruiken of een combinatie van medicijnen die ongezond is. De medicatiecheck biedt uitkomst.

Wat is een medicatiecheck (of medicatiebeoordeling)?
De apotheker bekijkt samen met de huisarts of de medicijnen die u gebruikt, overeenkomen met de laatste richtlijnen en of de medicijnen samen gebruikt kunnen worden.

 

Zo werkt de medicatiecheck (zie infographic)

1. Uw huidige medicijngebruik

2. Uw apotheker bepaalt of u in aanmerking komt voor een medicatiecheck en voert deze uit…

3. Samen met uw huisarts en evt. specialist. Uiteraard betrekken zij u hier intensief bij. Het gaat immers om uw gezondheid.

4. Resultaten
✔ voldoen de medicijnen aan de laatste richtlijnen?
✔ worden de medicijnen op de juiste manier gebruikt?
✔ is de medicatie nog wel nodig?
✔ is er inmiddels een nieuw middel dat beter werkt?

5. Uw medicatieplan. Uw huisarts en apotheker bekijken vervolgens hoe het medicatiebehandelplan er het beste uit kan zien. Als het nodig is nemen zij ook contact op met de specialist. De apotheker zal dit plan met u bespreken.

medicijngebruik1

U komt in aanmerking voor een medicatiecheck als:

– gratis u meer dan vijf aandoeningen hebt
– u een verminderd begripsvermogen hebt
– u een verminderde nierfunctie hebt
– u niet volgens de voorschriften uw geneesmiddelen gebruikt


Wilt u een medicatiecheck?

Deze vindt plaats in uw apotheek. Voor Zilveren Kruis Achmea-verzekeren valt de medicatiecheck niet in het eigen risico, maar is het gratis.
Meer informatie: www.zilverenkruis.nl