Veranderde zorg, andere oplossingen

Sinds de decentralisatie van de zorg zijn er zorgzaken veranderd waar u tegenaan kunt lopen. Susanne Holtkamp, teamleider Zorgregelaar bij Zilveren Kruis (ZK), zet enkele praktijksituaties op rij.

 

ProbleemThuiszorg organisaties lopen tegen problemen aan bij thuishulp

1

oplossingEen patiënt wordt ontslagen uit het ziekenhuis. Volgens de transferverpleegkundige kan thuiszorg de wond- en stomaverzorging overnemen. De patiënt belt thuiszorgorganisaties in de regio, maar geen van hen kan de zorg op zich nemen omdat ze geen capaciteit hebben. Dat betekent dat de patiënt langer in het ziekenhuis moet blijven. Vervelend en duur. De patiënt neemt contact met ZK op. Zorginkoop van ZK benadert de thuiszorgorganisaties en na enkele gesprekken is er toch ruimte. De thuiszorgorganisaties blijken bang te zijn dat zij te snel aan hun budgetplafond zitten. Zorginkoop heeft hen ervan overtuigd dat juist de patiënt langer in het ziekenhuis houden een duurdere oplossing is voor de zorg in totaal én niet in het belang van de patiënt is.

Advies: als zaken niet gaan zoals ze moeten gaan en u met vragen blijft zitten, zoek dan een partij die ook bij uw zaak betrokken is. In dit geval de zorgverzekeraar, die op kosten let en haar verzekerden de beste zorg wil bieden.

 

 

ProbleemDe transferverpleegkundige in het ziekenhuis vertelt ontslagen patiënt om zelf een revalidatieplek te regelen

2

oplossingDat kan niet, want revalidatie wordt door het ziekenhuis geregeld na verwijzing van de specialist. Nadat de verzekerde de Zorgregelaar heeft gebeld, neemt de Zorgregelaar contact op met de transferverpleegkundige. Het blijkt een fout in de procedure te zijn. Na de hervormingen in de gezondheidszorg is de rol van de transferverpleegkundige soms onduidelijk. Patiënten vragen ZK geregeld wat er gaat gebeuren nadat zij uit het ziekenhuis zijn ontslagen. ZK bereidt haar verzekerden er dan op voor dat ze zelf goed moeten aangeven wat ze graag willen.

Advies: door de hervormingen gaan sommige zaken anders dan voorheen. Dat veroorzaakt soms onduidelijkheden, ook bij zorgverleners. Wees op de hoogte en laat u informeren door uw zorgverzekeraar.

 

 

ProbleemVeel gemeenten hebben moeite om goede mantelzorg ondersteuning te geven

3

oplossingDat is zorgelijk, want als mantelzorgers worden overbelast bestaat de kans dat ook zij een beroep moeten gaan doen op zorg. Daarom denkt ZK mee in informele mogelijkheden zoals particuliere en vrijwillige initiatieven. Als de ondersteuning van de gemeente onvoldoende is, bekijkt ZK of ze zo verzekerden kunnen helpen.

Sinds kort heeft ZK een samenwerkingsverband met Mezzo, de landelijke belangenbehartiger voor mantelzorgers, om de dienstverlening naar mantelzorgers te verbeteren. In de toekomst wil ZK meer fi nanciële ruimte maken voor mantelzorgers.

Advies: als u nul op het rekest krijgt bij de gemeente, vraag dan hulp bij een andere zorgpartij, bijvoorbeeld uw zorgverzekeraar.