Uw medisch dossier

Recht op online inzage

 

Patiënten voeren steeds meer de regie als het gaat om de eigen gezondheid en behandeling. Daar hoort bij dat zij ook meer rechten krijgen. Zo hebt u bijna 20 jaar recht op inzage in uw medisch dossier. Vanaf 1 juli 2020 zijn zorgaanbieders verplicht u ook digitaal inzage te geven. Meer in vier vragen en antwoorden.

 

1. Wat is een medisch dossier?
Zorgaanbieders houden een medisch dossier over u bij om u zo goed mogelijk te kunnen behandelen. In het medisch dossier staan alle gegevens rondom de zorg die u krijgt, zoals onderzoeksuitslagen, behandelrapporten, röntgenfoto’s of (verwijs)brieven aan een specialist of huisarts. Uw hulpverlener is verplicht al deze informatie en documenten bij te houden én om u inzage te geven wanneer u daarom vraagt. Dit is vastgelegd in de Wet inzake de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).

 

2. Waarom is inzage in dit dossier belangrijk?
U heeft recht op informatie over uw ziekte en behandeling. Het gaat tenslotte om gegevens over úw gezondheid. Waar vroeger de patiënt met een probleem naar een zorgverlener ging om het te laten verhelpen, is tegenwoordig het gesprek over gezondheid steeds belangrijker geworden. Meer regie voor de patiënt en samen beslissen zijn bijvoorbeeld belangrijke ontwikkelingen. Inzage in uw eigen medisch dossier helpt u op de hoogte te zijn van en mee te praten over uw behandeling.

 

3. Wat gaat er veranderen per 1 juli 2020?
Per 1 juli 2020 zal de Wet aanvullende bepalingen verwerking persoonsgegevens in de zorg (Wvpz) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) volledig van kracht zijn. Dit houdt onder meer in dat patiënten kosteloos recht hebben op online inzage in hun medisch dossier, en ook om digitaal een afschrift te krijgen. Het wordt daarmee gemakkelijker voor u om uw medische gegevens altijd te kunnen inzien.

 

4. Hoe krijg ik inzage in mijn dossier?
Als u nog onder behandeling bent, kunt u aan uw behandelaar om inzage vragen. Is uw behandeling al afgesloten, dan kunt u het beste per mail of brief om inzage vragen bij de hoofdbehandelaar. Steeds vaker hebben zorgaanbieders een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) dat inzicht geeft in uw medisch dossier. Dit is een website of app waarmee u toegang heeft tot uw eigen gezondheidsgegevens bij al uw zorgverleners. Andere zorgaanbieders werken met een patiëntenportaal. Hierop kunt u inloggen om toegang te krijgen tot uw medische gegevens bij die specifieke zorgverlener of instelling.

 

Terug naar nieuwsbrief