Struinen door de natuur maakt u beter

Vorig nummer schreven we over de gezondheidseffecten van buiten in de natuur zijn. Talloze studies in binnen- en buitenland bevestigen dat steeds weer. De uitkomst van veel medisch en psychologisch experimenteel onderzoek, gebruik makend van zelfrapportages maar ook van objectieve metingen van bijvoorbeeld stresshormoonniveaus, fysiologie en morbiditeit, maakt duidelijk dat natuur je ‘beter’ maakt en dat natuur een bron van rust, ontspanning, mindfulness en herstel is.

Gebaseerd op al die onderzoeken en literatuur daarover, is Het Pad ontwikkeld. Het Pad is een wandelroute met begeleidingsopties, ontwikkeld voor het bevorderen van gezondheid. De route is slechts globaal beschreven. Dit betekent dat de wandelaar zelf steeds weer keuzes maakt over de te volgen weg, bijvoorbeeld: loop ik langs de Waalstranden of ga ik over de dijk. Dat ‘struinen in de natuur’ zoals u dat wilt, geeft vrijheid en bewustwording. Het Pad is een combinatie van uitdagende riviernatuur, meerdaags lopen en bewustwording door ervaring en zelfreflectie.

De Route van Het Pad is speciaal ontworpen voor de bevordering van gezondheid. Het fysieke Pad is niet bewegwijzerd en vraagt bijna geen kaart. Het Pad gaat niet van leuke plek naar leuke plek maar is zelf plek, zelf het doel. Het biedt kleinschalige afwisseling in een grootschalige eenvoud en monotonie waardoor wandelaars zich concentreren op gestage, zelfgedragen voortgang. Op wolken, zand, rivier, bomen en gras, en op de grote schepen die dezelfde lijn gaan.

Het Pad start in Millingen, loopt over de stranden en soms de dijk van de Waal tot aan Slot Loevestein, gaat dan verder langs Merwede, het Hollands Diep en Haringvliet. Na circa 240 km en ongeveer twee weken lopen, eindigt Het Pad op het strand bij het Vrijheidsduin aan de zee.

Wilt u meer informatie? Kijk op www.hetpad.nu

Terug naar Nieuws