Proeftuin woningcheck

Hoe staat het nu met de pilot tussen UNETO-VNI, ABN AMRO ZilverSchild en Zilveren Kruis (ZK)?

Home checkWaarom
Het kabinet voert hervormingen door in de zorg en neemt maatregelen zodat mensen met ondersteuning en zorg lang thuis kunnen blijven wonen. UNETO-VNI, ABN AMRO ZilverSchild en Zilveren Kruis (ZK) willen als partners bijdragen aan een onderzoek naar de doelmatige inzet van installatietechnische randvoorwaarden die het ouderen mogelijk maken om langer thuis te blijven wonen, ook bij toenemende kwetsbaarheid en zorgafhankelijkheid.

Hoe
Tijdens de WoningCheck wordt de woning gecontroleerd op aanwezigheid van juiste installatietechnische voorzieningen vanuit bewonersperspectief om lang, veilig, comfortabel en gezond thuis te kunnen blijven wonen (vergroting zelfredzaamheid).

Wie
Via ABN AMRO ZilverSchild zijn in maart 2015 verzekerden in Amsterdam en omstreken benaderd om deel te nemen aan de Proeftuin Woning- Check. We hadden als doelstelling om 200 verzekerden met een eigen woning te laten deelnemen aan de WoningCheck, die wordt uitgevoerd door voor dit doel door UNETO-VNI opgeleide ComfortInstallateurs.

Resultaat
Binnen anderhalve week kregen wij 271 geldige aanmeldingen. Alle WoningChecks en bijbehorende adviezen zijn voor de zomervakantie uitgevoerd door elf ComfortInstallateurs. De drie partners betalen de kosten van deze Woning- Check (€ 85). Deelnemers aan de WoningCheck verklaarden zich bereid deel te nemen aan een enquête. In de volgende uitgave van dit magazine informeren we u over de evaluatie van deze proef.