Vanaf 1 januari 2024 wordt valpreventie een standaard onderdeel van het basispakket. Hoewel sommige verzekeraars en gemeenten deze optie al aanbieden, zal deze binnenkort voor alle verzekeraars beschikbaar zijn. Maar wat houdt deze valpreventie precies in en hoe gaat het in de praktijk werken?

Waarom valpreventie in het basispakket?

Op latere leeftijd, wanneer u nog steeds thuis woont, kan een valpartij ernstige lichamelijke gevolgen hebben. Naarmate de jaren verstrijken, neemt de kans op vallen toe. Valpreventie helpt mensen om het risico op valpartijen in huis zo klein mogelijk te houden. Dit kan helpen voorkomen dat iemand langdurige zorg nodig heeft en met hoge zorgkosten wordt geconfronteerd.

 

Drie belangrijke onderdelen

Het Zorginstituut Nederland noemt drie belangrijke onderdelen binnen valpreventie:

  1. Valrisicotest en Valanalyse

    Door middel van uitgebreide vragenlijsten van de zorgaanbieder wordt het risico op een valpartij in huis geëvalueerd. Factoren zoals lichamelijke conditie, slecht zicht, evenwichtsproblemen, en angst om te vallen worden hierin meegenomen. Ook de staat en inrichting van de woning, zoals hoge drempels, slechte verlichting, losse kleden, gladde vloeren en onveilige trappen, worden beoordeeld. Schoeisel speelt ook een rol.

  2. Gericht Advies

    Na de evaluatie volgt advies over mogelijke maatregelen, zoals een staaroperatie, aangepaste brillenglazen, aanpassingen in medicijngebruik en voedingspatroon om gevaarlijke bijwerkingen te voorkomen, of zelfs overwegen om gelijkvloers te gaan wonen. Enkele maanden na deze adviezen vindt een evaluatie plaats.

  3. Fysiotherapeutisch Trainingsprogramma

    Onder begeleiding van een fysiotherapeut kunt u een trainingsprogramma volgen dat wordt gedekt door uw basisverzekering. Let wel op dat dit niet voor alle onderdelen geldt. Voor bijvoorbeeld een traplift, aangepast toilet of douchestoel moet u een aanvraag indienen bij de gemeente via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), tenzij uw aanvraag wordt afgewezen.

 

Andere Maatregelen om het Valrisico te Beperken

Het valrisico op latere leeftijd is al geruime tijd een belangrijk onderwerp. Elk jaar wordt de Valpreventieweek georganiseerd. Olga Commandeur heeft bijvoorbeeld vier video’s met oefeningen opgenomen om bij te dragen aan valpreventie.

In 2024 zetten we een belangrijke stap richting een veiligere leefomgeving voor senioren door valpreventie op te nemen in het basispakket. Dit zal niet alleen helpen om de gezondheid en welzijn van ouderen te verbeteren, maar ook om zorgkosten te beperken. Valpreventie is een positieve ontwikkeling die de kwaliteit van leven op latere leeftijd kan verhogen.