Wat is ABN AMRO ZilverSchild?

Stichting ABN AMRO ZilverSchild is in het leven geroepen door de ABN AMRO Bank en de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BPAA). Deze stichting biedt postactieven van de Bank sinds de wijziging van het zorgstelsel in 2006 een collectieve zorgverzekering bij Zilveren Kruis Achmea. Deze verzekering met aantrekkelijke korting is maximaal toegesneden op de situatie van ouderen, waarbij het accent ligt op preventie, zelfredzaamheid en innovatieve zorg.

ZilverSchild houdt u op de hoogte door drie keer per jaar het magazine Rond uw Zorg en Welzijn  uit te geven en daarnaast zes keer per jaar een digitale nieuwsbrief te versturen.

Bestuur ABN AMRO ZilverSchild

Wim Bosma, voorzitter

“Ik heb 38 jaar bij de bank in verschillende HR-functies gewerkt. De laatste 15 jaar (tot 2010) was ik wereldwijd HR-directeur voor de Top Executive Group (top 250) van de bank. Op verzoek van de bank ben ik in 2011 voorzitter van Stichting ZilverSchild geworden. Een bevredigende invulling van deze levensfase naast het nodige vrijwilligerswerk, bewegen en reizen. ZilverSchild heeft een heldere missie: het nastreven van een goede zorgverzekering met extra focus op preventie en zelfredzaamheid. Preventie en zelfredzaamheid vind ik belangrijk, omdat het mensen in staat stelt hun eigen leven vorm te geven en daar verantwoordelijkheid voor te nemen. Gezond en vitaal ouder worden is deels geluk, al kunnen we dat geluk een handje helpen door een gezonde levensstijl. Via artikelen in ons magazine en nieuwsbrieven proberen we onze verzekerden daarbij te ondersteunen.”

Kees Telkamp, secretaris

“Ik ben pas op latere leeftijd in dienst getreden bij de bank. Vanwege mijn studies economie en fiscaal recht én mijn werkervaring kwam ik in eerste instantie terecht bij Structured Finance. Al vrij snel daarna ben ik bij het ABN AMRO Pensioenfonds gaan werken. Hier was ik vooral verantwoordelijk voor juridische zaken. Vanaf de oprichting van Stichting ZilverSchild zit ik in het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild, eerst als penningmeester en later als secretaris. Het is prachtig werk om naast het aanbieden van goede zorgverzekeringen door middel van voorlichting aandacht te geven aan gezondheid, zorg, welzijn, preventie en zelfredzaamheid. Onderwerpen die ertoe doen. In 2016 ben ik met pensioen gegaan en hoop er lang van te genieten in goede gezondheid.”

Jan Elfrink, penningmeester

“Ruim 40 jaar heb ik bij de bank gewerkt. In die periode heb ik verschillende (management)functies binnen het hoofdkantoor gehad. De laatste 17 jaar was ik Hoofd Operations bij het ABN AMRO Pensioenfonds. Vanaf 2006 is het zorgstelsel ingrijpend gewijzigd en dat was aanleiding voor de Bank om het bestaande collectieve contract met Zilveren Kruis Achmea te splitsen in een contract voor werknemers en een voor ‘postactieven’. Vanaf dat moment werd ik nauw operationeel betrokken bij ZilverSchild. Vanaf 2009 ben ik benoemd tot penningmeester. In april 2014 ben ik met pensioen gegaan. Sindsdien geniet ik samen met mijn vrouw van de mooie dingen in het leven: reizen, fietsen, wandelen, lezen, muziek en onze (klein)kinderen. Daarnaast hoop ik in goede gezondheid deze functie nog enkele jaren te kunnen vervullen.”

Ton Lammers, bestuurslid

“Ruim 30 jaar heb ik bij de bank gewerkt, in de zakelijke kredietverlening. De laatste 20 jaar gecombineerd met het management van middelgrote kantoren en als mededirecteur bij grote kantoren. In 2002 nam ik afscheid van de bank en in 2012 ben ik met pensioen gegaan.  Sinds 2013 ben ik bestuurslid van Stichting ZilverSchild namens de BPAA. Als oud-therapeut vind ik preventie heel belangrijk. Ik ben er tevens van overtuigd dat goede – liefst biologische – voeding, voldoende bewegen en een goede balans tussen actief en rust bijdraagt aan een vitale oude dag.” 

Jan Haverkort, bestuurslid

“Ik heb 36 jaar bij de bank gewerkt, zowel in het kantorennet als op het hoofdkantoor. In het kantorennet was ik onder andere kantoordirecteur, districtsdirecteur Friesland en regiodirecteur Noord Nederland. Op het hoofdkantoor was ik onder meer lid directie ABN AMRO Verzekeringen en hoofd business development binnen de divisies New Growth Markets en Nederland. Ik ben in 2010 met pensioen gegaan en in 2014 als bestuurslid toegetreden namens de BPAA. Ik hoop nog lange tijd actief te blijven in diverse maatschappelijke organisaties en daar van nut te zijn met mijn kennis en ervaring die ik bij ABN AMRO heb opgebouwd.” 

Jan van ’t Hoog, bestuurslid

“De 37 jaar die ik bij de bank heb gewerkt, laat zich opsplitsen in twee delen: commerciële functies binnen het hypotheekbedrijf en verschillende functies in het kantorennet, waaronder districtsdirecteur particulieren in Arnhem. Ik ben in 2007 met vervroegd pensioen gegaan. Vanuit mijn bestuursfunctie bij de BPAA, ben ik ook bestuurslid bij ZilverSchild. In de eerste plaats om een luisterend oor te bieden aan onze verzekerden, maar daarnaast vind ik aandacht geven aan zorgvraagstukken een goede investering in de toekomst.”