Ontslagen uit het ziekenhuis. Wat nu?

Na een knie- of heupoperatie mag u meestal snel naar huis. Maar dan bent u vaak nog niet fit genoeg om de dagelijkse dingen in huis uit te voeren. Extra hulp is dan welkom. Zilveren Kruis-verzekerden kunnen gebruik maken van Hulp aan Huis.

 

Vergoeding tot € 1000
Samen met de persoonlijke zorgcoach van ZK beslist u over de zorg die u nodig hebt in uw situatie of welke hulpmiddelen handig zijn. Als u dat wilt, vraagt de zorgcoach de zorg voor u aan. Met Hulp aan Huis krijgt u een budget tot uw beschikking van maximaal € 1000. U komt hiervoor in aanmerking als u een basisplusmodule heeft of het pakket Aanvullend ZilverSchild vanaf 1 ster.

 

In 4 stappen Hulp aan Huis aanvragen

1. U belt binnen vijf dagen nadat u uit het ziekenhuis ontslagen bent met de zorgcoach. Deze adviseert u over de zorg die u nodig heeft. Of u vult op de site het aanvraagformulier Hulp aan Huis in. De persoonlijke zorgcoach belt u dan terug.

2. Aan de hand van enkele vragen bepaalt de zorgcoach of u in aanmerking komt voor Hulp aan Huis.

3. De zorgcoach berekent aan de hand van uw situatie op hoeveel budget u kunt rekenen, met een maximale hoogte van € 1000. De persoonlijke zorgcoach legt u uit op basis waarvan dit wordt bepaald.

4. U ontvangt het bedrag voor Hulp aan Huis binnen 10 werkdagen op uw bankrekening.

Direct contact? Bel tussen 8.00 – 18.00 uur: 071 751 00 98.

 

In sommige gevallen kunt u niet direct naar huis na ziekenhuisopname. Zilveren Kruis vergoedt in dat geval:
Revalidatiecentrum
Wanneer volledig herstel thuis niet mogelijk is, kunt u gebruik maken van het revalidatiecentrum. Dit wordt 100% vergoed vanuit de basisverzekering. Hiervoor is een indicatiestelling van een revalidatiearts nodig. Het eigen risico is hierop van toepassing.