Moeten medische ingrepen bij 70-plussers anders beoordeeld worden?

GroenLinks-Kamerlid Corinne Ellemeet verdedigde vorige week in de Tweede Kamer haar plan om de ouderenzorg in ziekenhuizen te verbeteren. Volgens haar zou het goed zijn als standaard een geriater, een arts gespecialiseerd in kwetsbare senioren, zou meepraten over ingrepen bij mensen ouder dan 70 jaar. De ene oudere is vitaler dan de andere, dus is het volgens haar goed om daar rekening mee te houden bij de keuze voor een behandeling. Het kan zijn dat bij iemand door een zware operatie de kwaliteit van leven juist achteruit zou kunnen gaan. Zij wil daarom dat er dan verschillende opties besproken kunnen worden. Zij stelt dat het haar niet gaat om de kosten in de zorg, maar alleen om de vraag wat de beste zorg is voor die patiënt van 70-plus. Wat vindt u van deze plannen? Is het een verstandige manier om de beste zorg aan 70- plussers te geven, of bent u het eens met critici die vrezen dat er toch op ouderen zal worden ingepraat om af te zien van een dure ingreep wegens de kosten? Bent u bang voor die glijdende schaal, denkt u genuanceerder hierover of heeft u hier andere gedachten bij? Laat het ons weten en reageer op redactie@zilverschild.nl. Wij zijn benieuwd hoe u over deze kwestie denkt.

Terug naar Nieuws