Archief

Rectificatie
Op pagina 12 van Rond Uw Zorg en Welzijn 1-2018, is een verkeerde foto bij het artikel geplaatst. Niet Susanne Holtkamp staat op de foto, maar een andere persoon. Onze excuses daarvoor.