It’s a digital world

laptop seniorenEven de kleinkinderen sms’en en een app downloaden met fietstochten. Daarna digitaal een afspraak maken op het gemeentehuis om je paspoort te verlengen en vervolgens even de gas- en elektriciteitsstanden doorgeven aan de leverancier. Handig toch?

Als u bovenstaande dingen uitvoert, bent u één van de vele senioren die geregeld gebruik maakt van internet. Volgens het CBS groeit het aantal senioren dat dagelijks iets doet met internet, explosief. Misschien gebruiken we internet wat anders dan jongeren, maar toch maakt het een belangrijk deel uit van ons leven. En dat gaat alleen maar meer worden, want de technologische ontwikkelingen gaan razendsnel. Vanaf begin jaren ’90 is het normaal dat we thuis een pc hebben, 25 jaar later beschikken we over laptops, smartphones en tablets waarop we mobiel de hele dag connected zijn en kunnen sms’en, lezen, informatie zoeken, spelletjes doen, afspraken maken en apps downloaden. Dat wordt allemaal meer. Wie niet connected met het web is, mist veel. Vooral omdat overheid, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hebben ontdekt dat ze digitaal beter en sneller hun diensten kunnen leveren aan u. Zij willen dan ook uiterlijk 2017 zo veel mogelijk contacten met burgers digitaal laten verlopen.

Digitalisering van de zorg: e-health
Ook in de gezondheidszorg gaat de digitalisering snel. E-health speelt in op de mondige cliënt die verantwoording voor zijn of haar gezondheid neemt, zelfredzaam is en wil participeren in de zorg. Zo draagt e-health positief bij aan preventie en zo lang mogelijk zelfstandig blijven.

ipadsDe overheid stimuleert e-health en wil dat binnen vijf jaar
1. 80% van de chronisch zieken direct toegang heeft tot bepaalde medische gegevens
2. 75% van de chronisch zieken en kwetsbare ouderen zelfstandig metingen kan uitvoeren
3. iedereen die zorg en ondersteuning thuis krijgt, via een beeldscherm 24/7 met een zorgverlener kan communiceren

Voordelen door combinatie van reguliere zorg en e-health:

• Samenwerking tussen zorgverlener en cliënt verbetert, want een goed voorbereide cliënt is betrokken
• De reactietijd tussen een vraag en antwoord wordt korter, de zorgverlener is beter bereikbaar
• De onderlinge samenwerking in de keten van zorgverleners verbetert, informatie gaat sneller heen en weer

 

E-health kan verschillende vormen aannemen:

Geschreven en gesproken communicatie online. Bijvoorbeeld e-consulten met de huisarts of thuiszorg.

Informatie over ziekte, gezondheid, behandelmethoden en best practices. Bijvoorbeeld via de website van ZK.

Zelftesten om te diagnosticeren of te screenen. Bijvoorbeeld over stress, depressiviteit of vitaliteit.

Domotica en Ambient Technology (intelligent, zelfregistrerend en sturend). Bijvoorbeeld via uw tablet uw verlichting, verwarming of toegang regelen.

Online behandelinterventies. Bijvoorbeeld bij stress, depressie of alcoholgebruik.

Elektronische patiëntendossiers. Patiënten van UMC Utrecht kunnen bijvoorbeeld zelf de regie voeren over hun digitaal medisch dossier.

Websites gericht op aandoeningen, hulp of zorg, zoals websites van instellingen die zorg verlenen. Bijvoorbeeld websites van patiëntenorganisaties.

Begeleiding op afstand bij therapieën. Al dan niet met beeld en of elementen van games, om bepaalde aandoeningen te volgen en signalen te geven over afwijkingen Bijvoorbeeld logopedie of GGZ-therapieën.

Gezondheidsapps, m-health genoemd vanwege mobiele apparatuur zoals smartphone of tablet. Bijvoorbeeld bij het volgen van uw gewicht en/of beweging.

Social media. Van grote invloed als het gaat om gezondheidsinformatie.

 

Zorg kan beter, leuker en goedkoper!

Ondanks de tegenvallende belangstelling voor ons proefproject ‘Uw iPad houdt u zelfstandig’, blijft e-health voor het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild een speerpunt in haar beleid. Het belang van preventie en zelfredzaamheid ligt hieraan ten grondslag. Wij zullen voortdurend bestaande mogelijkheden promoten en nieuwe doorontwikkelen. Technisch is al veel mogelijk, het gaat vooral om bewustwording. Niet alleen bij u als zorgvrager, maar ook bij zorgverleners (specialist, huisarts en wijkzorg).

Gelukkig zijn er al veel positieve ontwikkelingen waardoor chronische patiënten met diabetes, hartritmestoornissen, hoge bloeddruk et cetera, ontlast kunnen worden doordat zij via e-health metingen en monitoring thuis kunnen uitvoeren. E-health moet een goed samenspel zijn van techniek en dienstverlening waarbij uw belang voorop staat! Bent u er al klaar voor?