Goed voorbereid op de wet over donorregistratie met de donorclausule

Een landelijke notarissenorganisatie komt met een donorclausule die kan worden opgenomen in een levenstestament. “Hiermee laat u een instructie achter voor uw nabestaanden over wat er met uw lichaam moet gebeuren. De nieuwe registratie ‘geen bezwaar’ kan twijfels veroorzaken bij de nabestaanden. Daarnaast is er weinig ruimte tot nuance in het register terwijl de beslissing vaak genuanceerder ligt”, vertelt Lucienne van der Geld, directeur van Netwerk Notarissen. In een levenstestament leg je ook andere zaken vast voor de laatste fase van je leven en wordt, anders dan een testament, niet pas na je dood geopend.

Stem nabestaanden
Uit de toelichting van Pia Dijkstra aan de Eerste Kamer over de rol van de nabestaanden blijkt dat nabestaanden de orgaandonatie kunnen tegenhouden. Dat is het geval als er ernstige bezwaren zijn bij de nabestaanden of als ze aannemelijk kunnen maken dat de registratie niet overeenkomt met de wensen van de overledene. De stem van de nabestaanden gaat dan vóór de officiële registratie in het donorregister. “Met de donorclausule in uw levenstestament kunt u uw nabestaanden instrueren over wat u wilt aangaande uw lichaam na uw overlijden: tegen de registratie verzetten of orgaandonatie toelaten”, licht Van der Geld toe.

Donorclausule
Met de donorclausule in uw levenstestament neemt u niet alleen het heft in eigen hand, u helpt er ook nabestaanden mee. “Door iedereen die geen keuze heeft gemaakt als ‘geen bezwaar’ te registreren, zie je eigenlijk niet meer of er een bewuste keuze is gemaakt. Daardoor kan er bij nabestaanden twijfel ontstaan. Voor nabestaanden is de orgaandonatie een ingrijpende gebeurtenis, zeker als zij niet weten wat de wens van hun geliefde of familielid was op dat gebied. Een bewuste orgaandonor kan in het levenstestament opnemen waarom hij of zij ervoor gekozen heeft de registratie niet te wijzigen”, zegt Van der Geld toe.

Nuance in levenstestament
In het nieuwe donorregistratiesysteem is weinig ruimte voor nuance. “U kunt keuzes maken in het register maar u kunt daarop geen toelichting te geven voor de nabestaanden. Daarnaast is het niet mogelijk om een lijstje te maken van personen die voor u mogen beslissen en kunt u hen geen instructie meegeven.” De nieuwe wet biedt de ruimte om buiten het register beslissingen over orgaandonatie vast te leggen. Netwerk Notarissen vindt het levenstestament de meest geschikte plek om dit vast te leggen omdat in het levenstestament ook andere zaken worden opgenomen die van belang zijn rond een overlijden.

Terug naar Nieuws