In 2018 schonk Stichting ABN AMRO ZilverSchild ruim € 15.000 aan het Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie. “Zo ondersteunen wij als ouderen, jongeren die het heel moeilijk hebben”, zegt penningmeester Jan Elfrink over de schenking.

Een jaar nadat de eerste patiëntjes het Prinses Máxima Centrum in gingen, bouwt het nationale centrum voor kinderoncologie gestaag verder aan een nieuwe researchafdeling, een auditorium, een activiteitentuin voor de kinderen én aan nieuwe tarieven voor de kinderoncologie.

Inmiddels kan gesproken worden van een geslaagde concentratie van zorg. Het Prinses Máxima Centrum heeft zo’n 1150 medewerkers, waarvan 320 op de researchafdeling, en werkt samen met een groot aantal professionals uit het UMC Utrecht/WKZ en de Shared Care Centra. 300 vrijwilligers dragen dagelijks hun steentje bij.

Jaarlijks krijgen in Nederlands gemiddeld 600 nieuwe kinderen kanker. Zij worden in het centrum gediagnostiseerd en behandeld. Vijfentwintig procent van de patiënten krijgt een recidief en moet opnieuw worden behandeld. Er zijn in totaal 10.000 lange termijn survivors die het Máxima gemiddeld een keer in de twee tot drie jaar op de zogeheten LATER-poli ontvangt. “De inschattingen waar we vanuit gingen, blijken aardig te kloppen”, concludeert bestuursvoorzitter Diana Monissen.

De kinderen staan centraal

Het welzijn van de kinderen blijft centraal staan bij de groei die het Prinses Máxima Centrum momenteel realiseert. Een nieuwe skills garden is onderdeel van de uitbreiding. “Daar is ruimte voor de kinderen om allerlei activiteiten te ondernemen, er is een rolstoeltrampoline en een klimhelling en er is plek voor de ouders om er ontspannen bij te zitten”, vertelt Monissen. “Het nodigt kinderen uit om te bewegen. Dat hoort ook bij onze missie, om optimale kwaliteit van leven na te streven. Maximaal kunnen bewegen hoort daarbij, het doet de kinderen goed.”

Behalve meer ruimte voor de kinderen, wordt er ook gewerkt aan meer ruimte voor het wetenschappelijk onderzoek dat het Prinses Máxima Centrum uitvoert. “De vierde verdieping van het researchgebouw kan nu voor meer research worden ingericht dankzij een donatie van het KiKa-fonds, een onmisbare partner van het centrum. De verdieping zal naar verwachting in januari 2020 gereed zijn. Daarnaast wordt er een verdieping aan het gebouw toegevoegd om een auditorium in te richten met moderne communicatietechnologieën om multidisciplinaire en internationale uitwisseling mogelijk te maken. Onze wetenschappers, dokters en verpleegkundigen reizen bijvoorbeeld naar Afrika en ander delen van de wereld om kennis te delen. Het auditorium zal het mogelijk maken om deze outreach ook op afstand te organiseren en om wetenschappers en dokters hier te ontvangen. De nieuwe verdieping moet op 1 november klaar zijn. Ook deze wordt bekostigd uit donaties.”

Meer financiële bijdragen

De Beschikbaarheidsbijdrage Academische Ziekenhuizen (BBAZ) zal het Máxima helpen om verder te groeien in de rol van nationaal centrum voor kinderoncologie, want vanaf 2020 kunnen ook niet-academische centra voor de bijdrage in aanmerking komen. Het Prinses Máxima Centrum voldoet aan de criteria hiervoor. In 2020 gaat het om 10 miljoen euro, in 2021 wordt dat 11 miljoen en in 2022 gaat het naar 12 miljoen euro. “De bijdrage gebruikt het Máxima voor het financieren van de infrastructuur, kennisontwikkeling en innovatie die nodig is voor zorg-gerelateerde research.”

De komende tijd werkt het centrum behalve aan de zorg voor kinderen met kanker en aan de doorontwikkeling van het gebouw, ook aan nieuwe tarieven voor de kinderoncologische zorg. “Dat doen we in nauwe samenwerking met de NZa en de zorgverzekeraar”, vertelt Monissen. “Dat is een complexe puzzel. We willen het in gezamenlijkheid goed opbouwen, zodat enerzijds alles erin zit, maar anderzijds een mate van flexibiliteit wordt ingebouwd. Daarover zijn we in gesprek. Voor 2020 gaat dat niet lukken, dat wordt 2021.”