Thuis vanaf de bank een rondleiding door het museum: het is niet alleen leuk en makkelijk, maar opmerkelijk genoeg ook nog eens gezond. Canadees onderzoek toont aan dat een regelmatig virtueel museumbezoek zorgt voor aanzienlijke verbetering van het welzijn van ouderen.

 

Tijdens de coronalockdowns kreeg het online sociale en culturele leven een enorme vlucht. Technologie werd ingezet om mensen, en zeker ook ouderen, te helpen in contact te blijven met de buitenwereld en zinvolle activiteiten te ondernemen. Bijvoorbeeld door middel van een virtueel bezoek aan het museum. Wat blijkt? Deze online museumbezoeken helpen niet alleen verveling tegen te gaan, maar hebben ook een duidelijk positief effect op de totale kwaliteit van leven van thuisblijvende ouderen.

 

Canadees onderzoek
Het is het opmerkelijke resultaat van een Canadees onderzoek onder een groep van 106 65-plussers. In een periode van drie maanden – van januari tot april 2022 – kreeg de helft van deze groep mensen elke week vanuit de luie stoel een virtuele rondleiding met gids door verschillende musea, met een online groepsdiscussie achteraf. De andere helft van de groep ouderen deed niet mee aan de virtuele culturele uitjes.

 

Met sprongen vooruit
De actieve groep knapte duidelijk op van de museumtours. Zo bleek dat zij na drie maanden met sprongen vooruit waren gegaan op het gebied van sociale isolatie, kwetsbaarheid, lichamelijk en geestelijk welzijn en kwaliteit van leven. De scores op deze vier terreinen waren significant hoger dan bij de controlegroep. De deelnemers gaven aan zich meer betrokken te voelen bij de samenleving en zich zowel mentaal als fysiek beter te voelen.

 

Heilzame kunst
Uit een eerder pilotonderzoek in 2018 was al bekend dat kunstactiviteiten een positief effect hebben op het welzijn van ouderen. Maar dat ook een virtueel museumbezoek vanuit huis dit effect heeft, is verrassend. Goed nieuws, volgens de onderzoekers. “Virtuele museumbezoeken kunnen over de hele wereld van nut zijn”, aldus hoofdauteur en professor Olivier Beauchet. “Het lijkt mij een goed plan geld vrij te maken bij musea en kunstinstellingen om dit soort projecten aan te bieden aan 65-plussers wereldwijd. Zo bevorder je actief en gezond ouder worden.”

 

Zelf virtueel op stap?

Van het Rijksmuseum tot het Groninger museum, van de Panorama Mesdag tot het Instituut van Beeld en Geluid: veel Nederlandse musea bieden virtuele tours aan. Ook kunt u naar hartenlust vanaf de bank kunstcollecties bewonderen via het Google Arts & Culture Project, een unieke samenwerking van gerenommeerde kunstinstellingen. Neem een kijkje op de site, of klik hier voor een stapsgewijze uitleg.