Nederland heeft een nieuwe website voor mensen met diabetes en hun naasten: diabetes.nl. Diabetes.nl is een samenwerking van vijf diabetesorganisaties: Diabetesvereniging Nederland, Diabetes Fonds, Bas van de Goor Foundation, Stichting DON en Stichting JDRF Nederland.  Meer in drie vragen en antwoorden. 

Wat was de aanleiding voor deze nieuwe website?

Betrouwbare informatie is belangrijk om goed om te gaan met diabetes, zowel voor mensen met diabetes als hun familie en vrienden. Bovendien blijkt uit onderzoek dat de meeste mensen met diabetes de behoefte hebben om ervaringen te delen en mee te doen aan activiteiten. De vijf diabetesorganisaties hebben de afgelopen 3 jaar intensief samengewerkt aan de voorbereiding en ontwikkeling van dit platform. Zij willen met dit platform mensen met diabetes de weg wijzen in de wereld van diabetes en bijdragen aan meer zelfregie en een hogere kwaliteit van leven.

 

Wat is er op deze website te vinden?

Diabetes.nl biedt betrouwbare informatie voor mensen met diabetes op één plek: over verschillende typen diabetes, in verschillende ziekte- en levensfasen en bij uiteenlopende vragen. Daarnaast is er op de site ‘Het Trefpunt’: een community om ervaringen uit te wisselen, Dit wordt door ervaringsdeskundige moderatoren begeleid. Verder is er een overzicht met leerzame activiteiten waar mensen aan kunnen deelnemen.

Hoe is de site tot stand gekomen?

Tijdens de bouw hebben meer dan vierhonderd mensen met diabetes en zorgprofessionals meegedacht, meegepraat en meegekeken. Alle inhoudelijke artikelen op diabetes.nl zijn beoordeeld door zorgexperts die vanuit hun specialisme hebben meegelezen.

 

Benieuwd? Neem een kijkje: diabetes.nl