Vanaf maart 2023 is er een nieuwe keuzehulp beschikbaar voor behandeling en leefstijl bij diabetes type 2. De keuzehulp geeft mensen met diabetes type 2 inzicht in de verschillende behandelopties en de voor- en nadelen per behandeling. Het helpt om samen met de zorgverlener de juiste beslissingen te maken. Meer in zes vragen en antwoorden.

 

Waarom een keuzehulp voor diabetes type 2?
Er zijn steeds meer verschillend werkende medicijnen in de behandeling van diabetes type 2. Daarnaast neemt de voorkeur voor aanpassing van leefstijl als behandeling verder toe. De keuzehulp geeft mensen met diabetes type 2 inzicht in de mogelijke behandelingen en welke het beste bij hen past, maar ook meer kennis over diabetes en het aanpassen van hun leefstijl. Samen met de zorgverlener kan vervolgens de beste behandeling worden opgestart. De keuzehulp draagt bij aan meer grip op de eigen gezondheid en zorgkeuzes.

 

Is zo’n keuzehulp juist bij diabetes belangrijk?
Ja, want diabetes is een zelfzorgziekte. Iemand met diabetes type 2 komt een paar keer per jaar bij een zorgverlener. De rest van de tijd moet hij of zij zelf voor de behandeling zorgen. Het is daarom heel belangrijk dat iemand met diabetes weet welke behandelingen er zijn. En zelf daarin – uiteraard in overleg met de zorgverlener – een keuze maakt. Het resultaat is een hogere slagingskans en een betere kwaliteit van leven.

 

Waarom is leefstijl zo belangrijk?
Uit wetenschappelijke onderzoeken is bekend geworden dat het aanpassen van de leefstijl de beste behandeling is voor diabetes type 2. Het kan ervoor zorgen dat iemand (tijdelijk) geen medicijnen meer nodig heeft of minder medicijnen hoeft te gebruiken. Het verkleint ook de risico’s op complicaties.

 

Hoe werkt de keuzehulp?
In de keuzehulp volgt de patiënt vier stappen:

  • Stap 1: Informatie over de diagnose en verschillende behandelingen.
  • Stap 2: De behandelingen worden vergeleken op voor- en nadelen, gevolgen voor het dagelijks leven, gezondheidseffecten en bijwerkingen.
  • Stap 3: Kennis toetsen met een aantal kennisvragen.
  • Stap 4: Vragen over de voorkeur en inzicht in wat belangrijk is bij het kiezen van een behandeling die het beste bij de persoon past.

In de keuzehulp kunnen notities worden gemaakt om later samen met de zorgverlener te bespreken. De invuller ontvangt een samenvatting van de antwoorden om mee te nemen naar de volgende zorgafspraak.

 

Heeft het ook meerwaarde voor de zorgverlener?
Zeker. In het kader van samen beslissen worden steeds vaker keuzehulpen ingezet in de gezondheidszorg. Dit zijn de voordelen voor zorgverleners, mantelzorgers, huisartsen, diabetesverpleegkundigen, internisten en diabetologen:

  • Beter geïnformeerde patiënten
  • Efficiënter en effectiever consult
  • Hogere therapietrouw en tevredenheid
  • Weloverwogen besluitvorming als het gaat om de behandelkeuze

 

Wie heeft de keuzehulp ontwikkeld?
Diabetesvereniging Nederland ontwikkelde deze keuzehulp samen met vier partners in de diabeteszorg: de Nederlandse Diabetes Federatie, het Nederlands Huisartsen Genootschap, Maastricht Universitair Medisch Centrum+ en Keuzehulpontwikkelaar PatiëntPlus.

 

Ga naar de keuzehulp