De herfst is aangebroken, de dagen worden al flink kouder. Wat is er dan lekkerder dan een gezellig en warm vuurtje in de open haard of houtkachel? Zeker in deze tijden van stijgende energiekosten geen onaantrekkelijk idee. Maar let op: houtrook is schadelijk voor uw gezondheid.

De rook die ontstaat bij het verbranden van hout zorgt voor fijnstof in de lucht. En niet weinig ook! Ter illustratie: twee uur stoken brengt evenveel fijnstof in de lucht als een auto die van Amsterdam naar Milaan rijdt. Nu is tot op heden niet bekend of het fijnstof door het verbranden van hout net zo schadelijk is als het fijnstof dat door verkeer wordt veroorzaakt. Wel is het een feit dat luchtverontreiniging, zoals fijnstof, hoe dan ook schadelijk is voor de gezondheid. Bekend is ook dat oudere mensen, mensen met een luchtwegaandoening of hart- en vaatziekten en kinderen sneller en meer last hebben van houtrook. Het veroorzaakt bij hen dezelfde klachten als luchtverontreiniging door verkeer of industrie.

Vooral schade bij onvolledige verbranding
Houtrook bestaat uit een mix van veel verschillende stoffen, gassen en deeltjes. Welke stoffen er precies vrijkomen, hangt ervan af of er sprake is van een goede of een onvolledige verbranding. Bij een onvolledige verbranding ontstaan er namelijk meer schadelijke stoffen, zoals koolmonoxide, fijnstof en roet. Het onderhoud van de haard of kachel, maar ook het stookgedrag, het soort hout, de weersomstandigheden, de ventilatie in huis en het type schoorsteen kunnen bijdragen aan een onvolledige verbranding. U kunt het herkennen aan onrustig flakkerende vlammen die oranje gekleurd zijn en donkere rook uit de schoorsteen. Bij een goede verbranding zijn de vlammen rustig en geel en is de rook nagenoeg kleurloos.

Zes tips voor verstandig stoken
Om de uitstoot van schadelijke stoffen te voorkomen, kunt u een aantal dingen doen:

  1. Stook alleen droog en onbehandeld hout.
  2. Zorg voor voldoende frisse lucht in de ruimte.
  3. Laat de schoorsteen minstens één keer per jaar vegen.
  4. Leg dik hout onderop en plaats daarbovenop kruislings kleinere houtjes en een paar aanmaakblokjes. Het vuur verspreidt zich dan van boven naar beneden.
  5. Zorg dat de luchttoevoer altijd open staat tijdens het stoken.
  6. Laat een houtvuur vanzelf uitbranden.

Stookwijzer
Raadpleeg voor u de haard of kachel aansteekt, ook altijd even de Stookwijzer. Deze checkt op basis van de luchtkwaliteit en de windkracht op uw locatie of het wel of niet verstandig is een vuurtje te stoken. Bij windstille of mistige weersomstandigheden wordt de rook bijvoorbeeld onvoldoende verspreid.

Naar de Stookwijzer