Met een gerust gevoel uw koffers pakken

Gaat u op vakantie binnenkort? Enkele vakantietips onder het mom ‘beter te veel dan te weinig’:

 

1.  Chronisch ziek?
Neem contact op met uw arts(en) en neem tijdig voorzorgsmaatregelen wat betreft medicijnen en andere zorg.

 

2. Gaat u op vakantie buiten Europa?
Zorg dat u tijdig uw vaccinaties krijgt. Kijk op www.ggdreisvaccinaties.nl en op de site van Zilveren Kruis:  https://www.zilverenkruis.nl/consumenten/service/buitenland/paginas/vaccinaties.aspx

 

3. Reisverzekering
Zorg ervoor dat u een goede (doorlopende) reisverzekering hebt afgesloten. Kijk voor de reis na of de reisverzekering werkelijk alles afdekt wat u afgedekt wilt hebben, bijvoorbeeld medische kosten, diefstal en ongevallen.
Voor meer informatie kunt u ook kijken op http://veiligopreis.info/reisverzekering.htm
Als u bij Zilveren Kruis een aanvullende verzekering hebt, bent u ook in het buitenland verzekerd tegen kosten van spoedeisende hulp. Hebt u geen aanvullende verzekering? De ZK-reisverzekering met de module Medische Kosten verzekert u ook tegen kosten voor spoedeisende zorg in het buitenland.

 

4. Is uw zorgpas een geldig wettelijk bewijs?
Is uw zorgpas voldoende als wettelijk bewijs dat u verzekerd bent in het land of de landen waar u vakantie viert? Op de site van Zilveren Kruis kunt u dit checken: https://www.zilverenkruis.nl/Consumenten/service/buitenland/Paginas/bewijs-van-verzekering.aspx

 

5. Vakantiedokter
Kijk op uw polis na hoe u verzekerd bent voor zorg in het buitenland. Neem altijd uw zorgpasje mee. Overkomt u iets en bent u verzekerd bij Zilveren Kruis? Bel de vakantiedokter: +31 (0)71 364 18 02 of download de app op de site van Zilveren Kruis. Voor spoedeisende hulp kunt u contact opnemen met de alarmcentrale Eurocross Assistance: tel. Nr. +31 (0)71 364 18 50. Zij bieden 24/7 hulp.

 

6. Thuisfront
Geef familie/kennissen uw telefoonnummer(s) en vakantieadres(sen). Neem zelf ook telefoonnummers van hen mee, ook van verzekeringen en banken (om eventueel uw rekening te kunnen blokkeren).

 

7. Waar is het veilig?
Waar is terrorismegevaar? Zika-gevaar? Op www.rijksoverheid.nl/onderwerpen zoekt u op ‘reisadviezen’ . Dan weet u of een land veilig is of niet.

 

Terug naar Nieuws