Zilveren Kruis bespaart recordaantal wachtdagen met Zorgcoach

 

Zilveren Kruis boekt goede resultaten met de Zorgcoach. In 2019 konden verzekerden dankzij zorgbemiddeling van de Zorgcoach 309.358 dagen eerder terecht voor zorg. Dat is een toename van 64% ten opzichte van 2018, zo meldt de verzekeraar.  

De belangrijkste redenen voor hoge besparing in wachtdagen is de verdere professionalisering van de Zorgcoaches en het feit dat huisartsen steeds vaker patiënten wijzen op wachtlijstbemiddeling. Het mes snijdt aan twee kanten: patiënten krijgen sneller de juiste zorg en de huisarts heeft meer tijd voor andere patiënten.

Top 3 bemiddelingsaanvragen
De Zorgcoaches worden het meest ingeschakeld om de wachttijd bij ziekenhuizen te verkorten. Net als in 2018 bestaat de top 3 van bemiddelingsaanvragen uit respectievelijk radiologie, oogheelkunde en orthopedie. De wachttijden voor zorgsoorten varieert per regio. Zo kan de wachttijd voor een knieoperatie soms weken uiteenlopen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de concentratie van ziekenhuizen in een stedelijk gebied hoger ligt dan daarbuiten. Als een patiënt bereid is verder te reizen, kunnen zij vaak eerder terecht.

Wachttijden ggz
Ook voor de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg werd in 2019 vaak gebeld. Afgelopen jaar meldden 7500 verzekerden zich bij de Zorgcoach voor zorgbemiddeling. Dat is een toename van 25% ten opzichte van 2018. De meeste vragen voor de ggz gingen over wachtlijsten bij de verslavingszorg en persoonlijkheidsstoornissen. In totaal werden 31.500 wachtdagen bespaard. Het gebruik van GGZ Online leverde hier een belangrijke bijdrage aan. Zo werden patiënten gewezen op de mogelijkheid om te beeldbellen of te chatten met een psycholoog. De wachttijd voor een online-behandeling is slechts twee dagen.

 

Ook gebruikmaken van de Zorgcoach?

Bel de Zorgcoach op telefoonnummer 071 – 364 02 80
of kijk op zilverenkruis.nl. Ook in Rond uw Zorg en Welzijn
leest u meer over de Zorgcoach.

Terug naar Nieuws