eHEALTH blijft belangrijk thema

Van 1 april tot 1 oktober 2014 liep het proefproject ‘Uw iPad houdt u zelfstandig’, dat ABN AMRO ZilverSchild in samenwerking met Focus Cura uitvoerde. Uw interesse was niet overweldigend. Desondanks hebben wij de proef uitgevoerd. Omdat velen van u in de toekomst met eHealth te maken krijgen, willen wij graag uw kennis over eHealth bevorderen.

Het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild pleit voor innovatie in de zorg waardoor onze missie – onder andere de zelfredzaamheid van onze verzekerden bevorderen – geleidelijk gerealiseerd kan worden. Het NIPED-preventief onderzoek is daar een voorbeeld van. Preventief onderzoek is nu de basis van het Extra Vitaal Senioren, een aanvullend pakket bij onze collectieve zorgverzekering. Twee jaar geleden heeft het bestuur ook eHealth op de agenda geplaatst. De technische ontwikkelingen van de laatste vijf jaar, zoals snel internet, iPhone, iPad en tablets, veranderen de manier van communiceren tussen mensen voortdurend. Ook in de zorgsector is eHealth niet te stuiten. Het proefproject maakt dus ook onderdeel uit van de missie van ABN AMRO ZilverSchild.

tablet

Resultaten enquête:
• De interesse in het proefproject was beneden onze verwachting. Een respons van 3-10% was redelijk geweest. Er bleek nog geen 1% (104) van onze hoofdverzekerden interesse te hebben. Uiteindelijk namen er slechts 81 verzekerden deel aan dit proefproject.

• De respons op de enquête was boven onze verwachtingen. 59 (73%) respondenten is een uitstekende score.

• Meer dan de helft van de respondenten vindt het project niet geslaagd.

• De speciaal ter beschikking gestelde extra apps, uitgezonderd de AA-ZilverSchildApp, werden weinig gebruikt. Degenen die de apps wel gebruikten, waardeerden ze als redelijk. Slechts 1/3e van de respondenten zag de meerwaarde van de extra apps.

• De iPad wordt als medium hoog gewaardeerd, wordt door ruim 80% van de respondenten dagelijks gebruikt en draagt bij aan de vergroting van de zelfredzaamheid. 60% van de respondenten vindt het gebruik van de iPad voor eHealth belangrijk tot zeer belangrijk.

Voordelen eHEALTH:
– Betere kwaliteit van zorg, doordat zorg 24 uur per dag mogelijk is.
– Efficiënte zorg doordat zorg op afstand mogelijk is.
– Communicatie tussen zorgverleners en cliënten/verwanten verbetert.


Hoe verder?

Ondanks de tegenvallende proef gaan we door met eHealth. De markt, gesteund door de overheid, kiest in de zorg voor dit communicatiemiddel. Wij willen ons blijven onderscheiden met een innovatief pakket voor senioren. Er liggen in het gebruik van e-health veel mogelijkheden waarmee we onze verzekerden kunnen helpen. Wij denken hierbij aan de follow-up van het NIPED preventiekompasadvies en aan e-mental-health. U hoort hierover dit jaar meer van ons.