Bij wie moet u zijn met uw vraag?

Heeft u een vraag over de zorgverzekering

Zilveren Kruis Achmea
Telefoon klantenservice: 071 – 367 09 29
www.zk.nl/zilverschild

Heeft u een vraag over het magazine

Redactie Rond uw zorg en welzijn
Postbus 176 / 3740 AD Baarn
redactie@zilverschild.nl

Heeft u een vraag over belangenvereniging postactieven

Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO (BP AA)
Foppingadreef 22 (PAC AA8112) / 1102 BS Amsterdam / Telefoon: 020 – 628 36 10
info@bpabnamro.nl / www.bpabnamro.nl

Stel hier uw vraag