Bestuur ABN AMRO ZilverSchild

Jan Elfrink

Wim Bosma

Kees Telkamp

Ton Lammers

Jan Haverkort

Jan van ’t Hoog

 

3 vragen aan Jan Elfrink

Jan Elfrink

1. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

In september 2013 werkte ik 40 jaar bij de bank. In die periode heb ik verschillende functies gehad. De afgelopen 17 jaar werk ik voor het AA-Pensioenfonds in de functie van Hoofd Operations. In deze functie heb ik met mijn collega’s bij het pensioenbureau veel kunnen realiseren ten behoeve van de (toekomstige) gepensioneerden van de bank.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

Vanaf 2006 is het zorgstelsel ingrijpend veranderd. Dat was de reden voor ABN AMRO om het contract met zorgverzekeraar Achmea op te splitsen in een werknemerscontract en een contract voor gepensioneerden. Sinds die tijd ben ik namens de werkgever bestuurslid. Mijn functie is penningmeester.

3. Wat wilt u in uw leven nog per se doen?

Over enkele maanden zal ik tot de groep gepensioneerden behoren. Ik hoop als bestuurslid tot 2016 mijn bijdrage te kunnen blijven leveren. Als u dit leest ben ik hopelijk de trotse opa van ons eerste kleinkind. Dat zal ongetwijfeld een nieuwe dimensie geven aan het leven van mijn vrouw en mij. Wij hopen samen in goede gezondheid nog vele mooie dingen te beleven, vooral in onze hechte familiekring. Ik zie er ook naar uit om voldoende tijd te krijgen voor reizen, lezen, muziek, filmen, fietsen en wandelen.

 

3 vragen aan Wim Bosma

Wim Bosma

Wim Bosma1. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

Ik heb 38 jaar in verschillende functies binnen de personeelsdiscipline van de bank gewerkt. De laatste vijftien jaar (tot 2010) was ik HR-directeur voor de Top Executive Group (top 250) van de bank, wereldwijd. De laatste fase van mijn loopbaan was lastig: ik hielp bij het opsplitsen van de bank na de overname door Fortis, Santander en RBS; met alle vervelende personele consequenties van dien.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

Op verzoek van de bank, in 2011, ben ik als voorzitter toegetreden tot het bestuur van de Stichting (de bank en de BPAA wijzen ieder een aantal bestuursleden aan). Van groot belang vind ik het om een heldere missie te hebben: het nastreven van een goede zorgverzekering met extra focus op preventie en zelfredzaamheid. Daaraan moeten we steeds ons handelen en de samenwerking met Zilveren Kruis toetsen. Preventie en zelfredzaamheid vind ik belangrijk, omdat het mensen in staat stelt hun eigen leven vorm te geven en daar verantwoordelijkheid voor te nemen.

3. Wat wilt u in uw leven nog per se doen?

Ik heb nog een aantal verre reizen-dromen en ik vind het fantastisch de ontwikkeling van onze (klein)kinderen te kunnen meemaken. Daar heb ik in mijn werkzame leven soms niet voldoende aandacht aan kunnen geven. Maar nu geniet ik er dubbelop van!

 

3 vragen aan Kees Telkamp

Kees Telkamp

Kees Telkamp1. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

Ik ben op latere leeftijd in dienst getreden bij de bank. In een tijd waarin door medewerkers nog werd geïnformeerd of je een ABN- of een AMRO-achtergrond had. Vanwege mijn studies economie en fiscaal recht én werkervaring kwam ik terecht bij Structured Finance. Door een reorganisatie ben ik terechtgekomen bij ABN AMRO Pensioenbureau. Never a dull moment. Hier ben ik verantwoordelijk voor juridische zaken.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

In 2006 heeft de bank besloten de collectieve zorgcontracten te beperken tot de werknemers. Tezamen met de Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO heeft de bank toen een stichting in het leven geroepen om de belangen van de postactieven te behartigen wat betreft collectieve zorgcontracten. Vanuit de bank zijn toen werknemers van het Pensioenbureau aangezocht om in het bestuur zitting te nemen. Per slot van rekening waren de postactieven van de bank onze doelgroep. Voor mij zijn zo lang mogelijk zelfstandig thuis wonen en preventie de belangrijkste speerpunten.

3. Wat wilt u in uw leven nog per se doen?

Genieten van mijn pensioen in goede gezondheid.

 

3 vragen aan Ton Lammers

Ton Lammers

Ton Lammers1. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

In de periode van 1972-2002 heb ik bij de bank gewerkt in de zakelijke kredietverlening. De laatste twintig jaar gecombineerd met het management van middelgrote kantoren en als mededirecteur bij grote kantoren. Ik heb gewerkt in Enschede, Katwijk aan Zee, Ede, Tiel, Nijmegen, Apeldoorn, en in combinatie bij Boxmeer, Cuijk, Gennep en Grave. Ik ben vaak verhuisd, maar tot mijn plezier woon ik alweer 21 jaar in Tiel.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO ZilverSchild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

Ik ben bestuurslid van ABN AMRO ZilverSchild sinds juni 2013, namens de BPAA. De reden is tweeërlei: ik ben (hapto)therapeut én ik vind preventie zeer belangrijk. Ik heb dus grote belangstelling voor de zorgsector omdat ik daar een deel van mijn brood in verdien, daarnaast ben ik overtuigd van het belang van goed voor jezelf zorgen en goede – liefst biologische – voeding, bewegen en balans tussen actief zijn en rust nemen.

3. Wat wilt u in uw leven nog per se doen?

Ooit wil ik met een parapent scherm van een hoge berg vliegen, twee uur in de lucht hangen, thermiek pakken en oneindig genieten van al dat kleine spul onder me. Mijn langste vlucht tot nu toe is 55 minuten, dus er valt nog veel te winnen. Vliegen met een scherm is het mooiste wat er is, geloof me.

 

3 vragen aan Jan Haverkort

Jan Haverkort11. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

Ik heb 36 jaar bij de bank gewerkt zowel in het kantorennet als op het hoofdkantoor. In het kantorennet was ik onder andere kantoordirecteur in Hengelo, districtdirecteur Friesland en regiodirecteur Noord Nederland. Op het hoofdkantoor werkte ik onder meer als cliëntengroepmanager MKB, lid directie ABN AMRO Verzekeringen en hoofd businessdevelopment binnen de divisies New Growth Markets en Nederland. In deze laatste functie heb ik onder meer de oprichting van de internetspaarbank Moneyou gerealiseerd.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO Zilverschild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

Ik ben indertijd vanuit de directie ABN AMRO Verzekeringen betrokken geweest bij het tot stand komen van het contract met Zilveren Kruis. Zowel vanuit de ervaring die ik daarin heb opgedaan als vanuit mijn betrokkenheid in mijn privéleven bij ontwikkelingen in de zorg, denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren aan het bestuur van ABN AMRO Zilverschild.

Een goede verzekering tegen een concurrerende prijs moet gepaard gaan met effectieve preventieprogramma’s en voorlichting waarmee ook de schadelast beperkt kan worden. Ook moet goed ingespeeld te worden op de wettelijke hervorming van de langdurige zorg. Waar nodig zal hierop de basisverzekering of de aanvullende pakketten moeten worden aangepast. Daaraan wil ik graag een bijdrage leveren.

3. Wat wilt u in het leven nog per se doen?

Naast genieten van onze prachtige woonomgeving en de ontwikkeling van onze (klein)kinderen, hoop ik nog de nodige lange zeiltochten te maken en enkele verre oorden te bezoeken. Ook hoop ik nog lange tijd actief te blijven in diverse maatschappelijke organisaties en daar van nut te zijn met mijn kennis en ervaring die ik bij ABN AMRO heb opgebouwd..

 

3 vragen aan Jan van ’t Hoog

Jan_vh_Hoog1. Wat doet u bij de bank, cq wat hebt u bij de bank gedaan?

De 37 jaar die ik bij de bank heb gewerkt, laat zich opsplitsen in twee delen. Ik heb 25 jaar in het hypotheekbedrijf gewerkt in diverse commerciële functies. Op het laatst, na de fusie in Amsterdam, als hoofd commercie.
De laatste 12 jaar heb ik gewerkt in het Gelderse kantorennet. Drie jaar ben ik kwaliteitsmanager geweest, vervolgens was ik 3 jaar particulier directielid in Arnhem, daarna districtsmanager Retail Arnhem Nijmegen en ten slotte districtsdirecteur particulieren in Arnhem.

2. Waarom bent u tot het bestuur van ABN AMRO Zilverschild toegetreden? Voor welke zaken maakt u zich sterk?

Vanuit mijn bestuursfunctie ‘zorg’ in de BPAA (Belangenvereniging Postactieven ABN AMRO) ligt een koppeling met het bestuur van Zilverschild voor de hand. Daar gaat het om een goede zorgverzekering, gekoppeld aan diverse andere zaken die ook voor ouderen van belang kunnen zijn. Te denken valt aan: langer thuis wonen en een gezonde leefstijl (voeding, bewegen) en/of het fitte brein. Deze onderwerpen zijn niet alleen voor verzekerden bij ABN AMRO ZilverSchild van groot belang, maar voor alle leden.
Het hebben van een ingang bij vragen over dergelijke onderwerpen en daar hulp kunnen bieden, was voor mij de grootste drijfveer om deze dubbelfunctie te aanvaarden.

3. Wat wilt u in het leven nog per se doen?

Hopelijk blijf ik nog lang gezond en kan ik met mijn vrouw nog lang genieten van het mooie leven. Daarnaast is aandacht geven aan minder bedeelden en zwakkeren in de maatschappij, een goede investering in de toekomst.