In 4 stappen een goede zorgverzekering

 

1. Basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de belangrijkste zorg, zoals uw bezoek aan de huisarts en standaardzorg in het ziekenhuis. De basisverzekering is voor iedereen in Nederland . De overheid bepaalt wat er precies in de basisverzekering zit. In Nederland is het verplicht om een basisverzekering te hebben. Komt u in Nederland wonen of werken? Dan heeft u 4 maanden de tijd om een basisverzekering af te sluiten. Deze gaat dan met terugwerkende kracht in.

U kunt kiezen uit 3 varianten voor de basisverzekering:

 

1. Beter Af Selectief

Beperkt aantal zorgverleners

Selectief100% vergoeding bij een selectief aantal zorgverleners waar wij een contract mee hebben

70% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben.

 

2. Beter Af

Zeer ruime keuze uit zorgverleners in Nederland

100% vergoeding bij alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben

80% vergoeding van het gemiddeld door ons gecontracteerde tarief bij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben.

 

3. Beter Af Exclusief*

Volledige keuzevrijheid uit alle zorgverleners in Nederland

100% vergoeding bij alle zorgverleners waar wij een contract mee hebben

100% vergoeding van het marktconform tariefbij zorgverleners waar wij geen contract mee hebben

 

Vergoedingen voor 2014. Dit zit er standaard in de basisverzekering (Beter Af Polis):

–  Astma Centrum te Davos
–  Audiologisch centrum
–  Bevalling en verloskundige zorg
–  Spoedeisende zorg in buitenland (let op: vergoeding alleen tegen Nederlandse tarieven)
–  Dyslexiezorg
–  Eerstelijns psychologische zorg
–  Erfelijkheidsonderzoek en -advisering
–  Ergotherapie
–  Farmaceutische zorg
–  Fysiotherapie en oefentherapie bij sommige chronische aandoeningen pas vanaf de 21e behandeling
–  Geneeskundige geestelijke gezondheidszorg (niet-klinisch)
–  Hoortoestel
–  Huisarts
–  Hulpmiddelen (behalve eenvoudige loophulpmiddelen)
–  IVF (3 pogingen)
–  Kaakchirurgie
–  Kraamzorg (maximaal 10 dagen met wettelijke eigen bijdrage)
–  Logopedie
–  Mechanische beademing
–  Medicijnen (alleen geregistreerde geneesmiddelen en dieetpreparaten)
–  Nierdialyse
–  Oncologie onderzoek bij kinderen
–  Orgaantransplantaties
–  Personenalarmering
–  Plastische en cosmetische chirurgie met medische indicatie
–  Prenatale screening
–  Psychiatrische ziekenhuisopname
–  Psychologische zorg
–  Psychotherapie
–  Revalidatie
–  Second opinion
–  Stottertherapie
–  Tandheelkundige zorg tot 18 jaar
–  Trombosedienst
–  Verpleging (extramuraal)
–  Vervoer van zieken
–  Vruchtbaarheidsbevorderende behandelingen (anders dan IVF)
–  Zelfstandig behandelcentrum
–  Ziekenhuis, behandeling en verpleging

 

 

2. Aanvullende Zorgverzekering

Met een aanvullende verzekering bent u beter verzekerd tegen zorgkosten die de basisverzekering niet vergoedt, zoals kosten voor orthodontie tot 18 jaar en fysiotherapie. U kunt uw aanvullende verzekering elk jaar per 1 januari aanpassen.

Vergoedingen

Hieronder ziet u de 8 meestgebruikte zorgsoorten die de aanvullende verzekering vergoedt.


Beter Af Plus
Beter Af Plus
Beter Af Plus
Beter Af Plus
Fysiotherapie
vanaf 18 jaar
6 behandelingen
per jaar
12 behandelingen
per jaar
27 behandelingen
per jaar.
alle behandelingen
Brillen en lenzen Korting bij diverse opticiens  € 100,- per 3 jaar
en korting
 € 150,- per 3 jaar
en korting
€ 250,- per 3 jaar en korting
Alternatieve geneeswijzen € 240,- per jaar € 440,- per jaar € 640,- per jaar € 840,- per jaar
Orthodontie
(tot 18 jaar)
Geen vergoeding 90% vergoed tot max. € 1.500,- 90% vergoed tot max. € 2.000,- 90% vergoed tot max. € 2.500,-
Tandheelkunde als gevolg van ongeval € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval € 10.000 per ongeval
Kraampakket Geen vergoeding 100% vergoed 100% vergoed 100% vergoed
Verloskundige zorg 
(zonder medische noodzaak)
Geen vergoeding 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage
Kraamzorg thuis of in geboortecentrum Geen vergoeding 24 uur vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage 24 uur vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage 100% vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage

 

 

3. Tandartsverzekering

Met een tandartsverzekering verzekert u zich tegen tandartskosten. De veelvoorkomende tandartsbehandelingen krijgt u voor 100% vergoed, tot het maximumbedrag dat u zelf kiest.

 

Vergoedingen

Onze tandartsverzekering bestaat uit 4 varianten. Het soort zorg dat de verzekering dekt, is altijd gelijk. Het verschil zit in het bedrag dat u vergoed krijgt.

Soort zorg Beter Af Tandarts 
Beter Af Tandarts 
Beter Af Tandarts  Beter Af Tandarts 
Consulten (C-codes) en second opinion, mondhygiëne (M-codes), vullingen (V-codes), trekken van tanden en kiezen (H-codes) door tandarts, mondhygiënist en/oftandprotheticus 100% vergoed  100% vergoed  100%
vergoed
 100%
vergoed
Overige tandheelkundige behandelingen 75% vergoed  75% vergoed 75% vergoed 100% vergoed
Maximaal per persoon per jaar (A+B opgeteld) € 250,- € 500,- € 1000,- € 1.250,-

 

 Wat vergoeden we niet

–  orthodontie (bekijk de vergoedingen voor orthodontie)
–  behandelingen door eentandtechnicus / tandtechnieker
–  de kosten van keuringsrapporten (C70 en C75)
–  niet nagekomen afspraak met uw tandarts, bijvoorbeeld omdat u de afspraak vergeten bent (C90)
–  het uitwendig bleken van tanden en kiezen (E97, E98 en E00)
–  abonnementen
–  een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA) en de diagnostiek en de nazorg hiervoor (G71, G72 en G73)
–  tandheelkundige verklaring (C76)

 

Medische acceptatie

Wij willen mondzorg zo lang mogelijk blijven vergoeden voor iedereen die het nodig heeft. Om dit betaalbaar te houden zijn we genoodzaakt om te bezuinigen op kosten die we kunnen voorzien. Daarom maken we gebruik van een medische acceptatie voor de verschillende polissen. Dit houdt het volgende in:

Beter Af Tandarts 1 en 2 sterren:

Voor iedereen. U hoeft geen aanvullende medische vragen te beantwoorden.

Beter Af Tandarts 3 en 4 sterren:

Wij stellen een aantal vragen over de conditie van het gebit van de aanvrager. Als blijkt dat er veel mondzorg nodig is, kunnen wij deze polissen helaas niet aanbieden.

 

 

4. Vitaal Pakket

vergoedt zorg die ouderen helpt om fit te blijven

Naarmate u ouder wordt, neemt de kans toe dat u zorg nodig heeft. Het is dan wel zo prettig om op uw gezondheid te letten zodat u de dingen kunt blijven doen die  belangrijk voor u zijn. Het Vitaal Pakket vergoedt zorg die u helpt om gezond en actief te blijven.

Voorwaarden Vitaal Pakket

U heeft een basisverzekering afgesloten

–  U heeft een aanvullende verzekering afgesloten
–  U heeft geenBeter Af Sport Pakket of Beter Af Fit Pakket

 

Vergoedingen Vitaal Pakket

–  Jaarlijkse gezondheidscontrole
–  Ziekenvervoer
–  Kunstgebit
–  Hoortoestel
–  Griepprik
–  Herstellingsoord
–  Preventieve cursus: bewegingsprogramma’s
–  Preventieve cursus: geheugentraining
–  Preventieve cursus: valpreventie