Uw hartcoach helpt u verder

Een hartinfarct, bypass- of dotteroperatie zijn ingrijpende ervaringen. Dan is het fijn als u goed begeleid wordt nadat u het ziekenhuis hebt verlaten. Bij zorgverzekeraar Zilveren Kruis (ZK) kan dat met de Hartcoach.

Nadat u het ziekenhuis hebt verlaten, volgt een periode van revalidatie en regelmatige controles. Het Hartcoach-programma van ZK heeft als doel u door die ingrijpende periode van herstel heen te helpen. De hartcoach is een persoonlijke coach, met wie u een half jaar na het ziekenhuisontslag telefonisch contact hebt. Uw persoonlijke coach neemt elke zes weken telefonisch contact met u op om samen met u een actieplan met doelstellingen op te stellen die uw risicofactoren verminderen. Dit programma is een aanvulling op de behandeling door uw arts of uw specialist. Uw coach houdt daarom de betrokken artsen op de hoogte van uw resultaten. U komt in aanmerking voor de Hartcoach als u het afgelopen jaar een hartinfarct, bypass- of dotteroperatie gehad hebt en behoefte hebt aan advies over het omgaan met uw hartaandoening om u fitter te voelen.

Pluspunten
+ het Hartcoach-programma helpt u door een moeilijke periode heen
+ het persoonlijke actieplan zorgt ook na het traject voor een betere gezondheid
+ wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat dit programma mensen met een hartaandoening helpt om zelf de kans op heropname te verminderen

Aanmelden: bel het Medisch Service Center van Zilveren Kruis (071 751 00 48) of e-mail naar hetcoachprogram@zilverenkruis.nl. Deelname is gratis voor Zilveren Kruis-verzekerden.

 

Reacties van verzekerden over hun contacten met de hartcoach

“Door jouw manier van vragenstellen werd ik me bewust dat ik zelf keuzes kan maken en aan het roer sta van mijn gezondheid. Het is goed om nog eens rustig alle risicofactoren te kunnen bespreken”

“Het was goed om nog eens te horen hoe het zit met cholesterol en de schadelijkheid hiervan en dat je de tijd hebt om dit rustig te bespreken. Niet gedacht dat ik met kleine veranderingen in mijn eetgewoonten zoveel kon bereiken”

“Ongelooflijk die tip om samen met iemand anders te gaan lopen, het maakt het bewegen zoveel leuker… dat ik daar zelf niet opgekomen was”